;
7.6.2012 12:00
Pressmeddelanden

Fingrids åkerstolpe belönades med designpriset Fennia Prize Grand Prix

Det finländska stamnätsbolaget Fingrids produktutvecklingsprojekt med den nya åkerstolpen belönades med priset för industriell design, Fennia Prize 2012 Grand Prix. Den nya åkerstolpmodellen har utvecklats i samarbete med designbyrån Muotohiomo. Den prisbelönade åkerstolpmodellen är en kombinationsstolpe för 400 kilovolts och 110 kilovolts kraftledningar.

Fennia Prize är en internationell designtävling för företag. Målet är att stöda produktionen av högklassiga produkter och tjänster och att främja industrins konkurrenskraft och internationalisering. Den internationella tävlingen ordnas av Design Forum Finland och Fennia. Design Forum Finland är en promotionsorganisation för design och svarar för tävlingens praktiska genomförande samt utställningen i samband med priset.

I juryns motiveringar berömdes Fingrid för att bolaget utnyttjar design som en del av den oundgängliga infrastrukturen på ett innovativt och fördomsfritt sätt. Åkerstolpens formspråk är stramt och tidlöst. Slutprodukten påverkar direkt miljöns kvalitet. Stolpens konstruktions- och planeringsprinciper kan fritt tillämpas och utnyttjas även av andra elöverföringsbolag.

Idén till planeringen av åkerstolpen fick sin början från markägarnas önskemål. Fingrid ville hitta en stolpmodell som stör arbetet i närheten av stolparna så litet som möjligt.

- Utmaningen var att skapa en stolpmodell som stör så litet som möjligt och samtidigt är så förmånlig som möjligt och passar för serieproduktion. Vi ville hitta en ny synvinkel på den traditionella kraftledningskonstruktionen och därför kontaktade vi Muotohiomo, berättar Fingrids vice vd Kari Kuusela om projektet.

- Uppdraget från Fingrid var en mycket intressant konstruktionsuppgift, eftersom den nya åkerstolpen måste uppfylla stränga ramvillkor i fråga om säkerhet och konstruktioner. Samtidigt ska den utgöra en intressant helhet med tanke på jordbruket och landskapsarkitekturen, kommenterar Muotohiomos vd Pekka Toivanen.

Det finländska stamnätsbolaget Fingrid har även tidigare anlitat designers för att planera unika landskapsstolpar. Den här gången var det fråga om att hitta en lösning på ett vardagligt problem: en stolpmodell som ska användas vid normalt byggande av kraftledningar på åkrar och som ska ge möjlighet att arbeta i närheten av stolpen.

- Det har alltid varit viktigt för oss att kraftledningarna kan accepteras och att vi lyssnar på intressenterna. Den nu belönade åkerstolpmodellen kommer att få en ”lillebror”, för vi undersöker som bäst en lösning på hur en motsvarande stolptyp kunde användas för 110 kilovolts kraftledningar, konstaterade Kuusela.

Åkerstolpen presenterades för första gången för markägare på utställningen Farmari i Björneborg med hjälp av broschyrer och bilder samt en miniatyrmodell. Stolpen skiljer sig från en vanlig stolpmodell genom att stag dvs. stödvajrar saknas, vilket gör att man friare kan arbeta med jordbruksmaskiner i närheten av stolpen.

Stolpen är ungefär lika hög som en traditionell 400 kilovolts stolpe, där den översta regeln ligger på 31–35 meters höjd. Stolparnas socklar omges av skyddskonstruktioner som ska förhindra att man stöter till sockeln. Det går alltså att bruka jorden alldeles i närheten av stolparna. Att inga stag behövs innebär också att problemet med ogräs kring stolparna minskar betydligt.

Stolpens fundament utgörs av ett betongelement bestående av två delar som fästs i varandra. Vardera delen väger tre ton. Stolpen har fyra ben och förankras i marken med ett 24 tons fundament. Det behövs inget separat betonggjutningsarbete utan hela grundläggningen kan jämföras med elementbyggande.

Den första stolpen i närheten av området för bostadsmässan i Hyvinge

Åkerstolparna används i första hand då kraftledningar byggs på åkerområden. De kan även användas på gamla ledningar i samband med att ledningen eller någon stolpe förnyas. Första gången åkerstolpen används är på kraftledningen mellan Nurmijärvi, Hyvinge och Hikiä. En modellstolpe byggs i närheten av området för bostadsmässan i Hyvinge i början av år 2013.

Man kan bekanta sig med åkerstolpen på prisutställningen för Fennia Prize 2012. Utställningen finns på Kabelfabriken, i Valseriet 8.6–19.8.2012.

Mera information:
Fingrid Oyj / vice vd Kari Kuusela tel. 040 502 7333