;
3.4.2012 13:30
Pressmeddelanden, Börsmeddelanden

Fingrid emitterar ett offentligt masskuldebrevslån på 300 miljoner euro

Finlands stamnätsbolag Fingrid Oyj A1/AA-/A+ (Stabil/Neg./Stabil) har emitterat ett masskuldebrevslån på 300 miljoner euro med en maturitet på 12 år inom ramen för bolagets låneprogram på 1,5 miljarder euro EMTN (Euro Medium Term Note). Den offentliga noteringen av masskuldebrevslånet började i dag 3.4.2012 på värdepappersbörsen i London.
Masskuldebrevslånets huvudvillkor är följande:
- ett lån med ett nominellt värde av 300 miljoner euro och fast ränta
- kupongränta 3,5 %, den upplupna räntan betalas en gång om året
- masskuldebrevslånet förfaller 3.4.2024
 
Medlen som kommer in via masskuldebrevslånet används för att täcka bolagets allmänna finansieringsbehov.
 
Bland dem som tecknade masskuldebrevslånet, som Fingrid emitterade, finns cirka 70 europeiska och nordiska institutionella investerare.
 
Lånets huvudarrangörer är Barclays, ING, Nordea Markets och Pohjola Bank.
 
Mera information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Tom Pippingsköld, tel. 030 395 5157 eller 040 519 5041
Finansieringschef Katrina Klinge-Sonninen, tel. 030 395 5176 eller 040 560 5284