;
5.10.2011 13:00
Pressmeddelanden, Kraftsystem

Statusbild över kraftsystemet i Norden har tagits i bruk

Stamnätsbolagen Energinet.dk, Fingrid, Statnett, Svenska Kraftnät och Elering har i dag tagit i bruk en karta som visar statusen i det nordiska kraftsystemet i realtid.
Kartan visar elöverföringar mellan länderna och partipriset på el inom det danska, finska, norska, svenska och estniska anmälningsområdet i realtid. Dessutom blir information om utrikeshandel med el, elförbrukning per land och total elproduktion per produktionstyp tillgänglig i tjänsten.
 
Information i realtid om statusen i det nordiska kraftsystemet gör den nordiska elmarknaden mer öppen och transparent. Detta gör en väsentlig skillnad för marknadsaktörer och bidrar till att göra marknaden mer effektiv, vilket i sin tur har en positiv inverkan på konsumenterna.
 
Värden som baseras på informationen från driftövervakningssystemen uppdateras varje minut.
 
 
 
Ytterligare information:
Fingrid/vice vd Juha Kekkonen, tfn 040 560 5274 eller
Fingrid/utvecklingschef Juha Hiekkala, tfn 040 553 9898