;
16.12.2011 13:00
Pressmeddelanden, Elmarknaden, Projekt

Sjökabeln Fenno-Skan 2 är klar att tas i bruk på elmarknaden

Likströmsförbindelsen Fenno-Skan 2 mellan Finland och Sverige har färdigställts. Projektet, som pågick i flera år, slutfördes i dag i och med överlåtelsen av de nya likströmsstationerna. Sjökabeln sänktes i Bottniska viken tidigare i år. Förbindelsens kapacitet var delvis tillgänglig för marknaden redan under provdriften och från och med nu till fullo.
Överföringsförbindelsen Fenno-Skan 2 förbättrar avsevärt smidigheten i verksamheten på den nordiska elmarknaden. I år har elöverföringskapaciteten inte räckt till på gränsen mellan Finland och Sverige. Den fysiska kapaciteten har varit nästan densamma som tidigare år, men marknaden skulle ha behövt klart mer överföringskapacitet. Därför ställdes en del av kapaciteten till marknadens förfogande redan i provdriftsskedet från och med den 15 november. Från och med idag kan överföringsförbindelsen på 800 MW utnyttjas i sin helhet, vilket ökar överföringskapaciteten mellan länderna med 40 procent.
 
Fenno-Skan 2 är en elöverföringsförbindelse på 800 MW och 500 kV mellan Finland och Sverige. Förbindelsen är en likströmsförbindelse. Den totala längden är ca 300 kilometer varav själva sjökabeln är ca 200 kilometer. Utbyggnaden genomfördes som ett samarbete mellan Fingrid Oyj och Svenska Kraftnät. Byggkostnaderna uppgick inalles till ca 315 miljoner euro.
 
Svenska ABB ansvarade för byggandet av omriktarstationen. Den övergripande entreprenaden omfattade jordbyggnadsarbeten, en ny ventilhall, likströmstransformatorer och deras grundkonstruktioner, likströms- och växelströmsfält med utrustning samt styr- och skyddssystem för förbindelsen. Samtidigt byggdes en station i andra ändan av förbindelsen i Finnböle, Sverige.
 
Mer information:
Projektchef Timo Kiiveri, tfn 040 543 3039