;
9.5.2011 17:00
Pressmeddelanden, Projekt

Iaktta försiktighet vid arbete nära kraftledningar

Stamnätsbolaget Fingrid påminner jordbrukare om att iaktta försiktighet vid arbete nära kraftledningar. Odlingsdukar ska förankras väl och man ska akta sig för att vara för nära stolpkonstruktioner och spänningsförande strömledare med maskiner.

​Man måste vara noggrann med odlingsdukar och se till att de inte kan blåsa upp i kraftledningar, påminner man från Fingrid. Om odlingarna täcks med fiberdukar på våren är det bra att säkerställa med tyngder och andra fästanordningar att dukarna håller sig på plats även i byig och hård vind. Dukar som blåser upp kan orsaka till exempel driftstörningar i kraftledningar.

Dukar som har fastnat i kraftledningar ska av säkerhetsskäl alltid avlägsnas av fackmän. Till och med en duk som endast är lite våt eller smutsig leder ström vilket orsakar en risk för elektriska stötar om man rör vid duken. Man måste göra kraftledningen spänningslös under tiden för avlägsnandet. För att undvika risksituationer måste varje duk som blåst upp i en ledning rapporteras omedelbart till Fingrid eller till det lokala eldistributionsföretaget.

Odlingsdukarna håller sig på plats även vid kraftig vind när de förankras med tillräckligt tunga tyngder på varje hörn och även i mitten av det duktäckta området. I mitten av området måste tyngden väga så mycket som 200 kilo.

Maskiner ska inte vara för nära stolpkonstruktioner

Man får odla ledningsgatan och det är tillåtet att röra sig fritt där med vanliga lantbruksmaskiner. Men i närheten av stolpkonstruktionerna ska man vara försiktig när man arbetar med lantbruksmaskiner.

‒ Kör aldrig med traktor mellan stolpbenen eller under stagen, eftersom avståndet till konstruktionerna ovan jord ska vara ca tre meter. Vid arbete med grävmaskin, kran eller annan arbetsmaskin i närheten av en kraftledning ska försiktighet iakttas så att man inte kommer för nära spänningsförande strömledare, varnar Fingrids underhållschef Marcus Stenstrand.

Om skador på stolpkonstruktioner trots allt uppstår ska Fingrid eller det lokala elbolaget omedelbart underrättas.


Ytterligare information:
Underhållschef Marcus Stenstrand, tfn 030 395 5172 eller 040 592 3588