;
27.1.2011 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

Första spadtaget för Fingrids nya reservkraftverk i Forssa

Finlands stamnätsbolag Fingrid bygger ett nytt 300 megawatts reservkraftverk med gasturbinteknik i Forssa. Första spadtaget för kraftverket togs i dag. Detta är Finlands största reservkraftverk med vilket man säkerställer driftsäkerheten i landets elsystem under störningssituationer. Efter att kraftverket står klart 2012 har Fingrid lika mycket snabb störningsreserv till sitt förfogande som kapaciteten för Olkiluotos nya kärnkraftverksenhet är.
Fingrids uppgift är att ansvara för elsystemets driftsäkerhet inom landet. För att garantera driftsäkerheten upprätthåller Fingrid snabba störningsreserver. Snabb störningsreserv krävs i situationer då elproduktionen plötsligt minskar, till exempel vid störningssituationer på stora elproduktionsanläggningar.
 
Forssas anläggning byggs eftersom Finland behöver mera snabb störningsreserv när Olkiluotos nya kärnkraftverksenhet blir klar. Byggkostnaderna för reservkraftverket, som blir färdigt 2012, är över 110 miljoner euro. Detta är ett av de största projekten i stamnätbolagets historia. Samtidigt utgör anläggningen en viktig del av Fingrids långsiktiga, 1,7 miljarders investeringsprogram som säkerställer en trygg överföring från nya storkraftverk och från förnyelsebar energiproduktion till elkonsumenter.
 
Allt som allt kommer det i framtiden att finnas 1 300 megawatt störningsreserv.
 
De som talade vid första spadtaget för reservkraftverket var Jukka Ruusunen, vd på Fingrid, Esa Härmälä, överdirektör för energiavdelningen på Arbets- och näringsministeriet och Tapani Venho, stadsdirektör i Forssa. Hedersgäster vid första spadtaget var dessutom Mika Penttilä, ordförande i Forssa stadsfullmäktige, Minna Lintonen, ordförande i Forssa stadsstyrelse samt från Fingrid Kari Kuusela, vice vd, och Juha Pikkupeura, projektchef.

‒ Vi har idag 21 reservkraftverksenheter på olika orter för att säkra vårt elsystem. Anläggningen i Forssa kommer att vara överlägset störst av dessa. Vårt samhälle är allt mer beroende av säker elförsörjning. Reservkraftverk behövs för att säkerställa medborgarnas och företagens elförsörjning även i omfattande störningssituationer, berättade Fingrids vd Jukka Ruusunen vid första spadtaget.
 
Även överdirektör Esa Härmälä betonade i sitt tal vikten av elförsörjning utan avbrott. ‒ I fråga om elförsörjning kan man inte vila på lagrarna utan man måste arbeta varje dag för att lyckas. Det behövs betydelsefulla, stora investeringar, vilket detta reservkraftverk som nu ska byggas är ett bra exempel på, sade Härmälä.
 
Fingrid undersökte flera orter för eventuell placering av det nya reservkraftverket och kom till slut fram till Forssa. Forssas styrkor var det centrala läget med tanke på elkonsumtion, bra förbindelser till stamnätet och även stadens positiva förhållningssätt till projektet.
 
‒ Jag anser att denna investering återigen är ett tydligt tecken på att vi här i Forssa är mitt i det Finland där det nationella välbefinnandet och mervärdet i huvudsak uppstår. Vi är mitt i en triangel som består av de största finska städerna och en stor del av affärsverksamheten, mitt i en triangel som består av huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo. Inom dessa regioner är även behovet av elenergi och en trygg elförsörjning oerhört viktigt, betonade Tapani Venho i sitt tal.
 
Driftsättning på 15 minuter
 
Reservkraftverket används inte i den kommersiella elproduktionen utan enbart vid störningssituationer. När kraftverket blir klart står det obemannat och är helt automatiserat. Det kan driftsättas på 15 minuter genom fjärrstyrning från Fingrids kraftsystemcentral i Helsingfors.
 
Anläggningen kommer att användas cirka en gång i månaden när de båda enheterna testkörs och vid behov när en faktisk störningssituation uppstår i elsystemet. I praktiken har Fingrids reservkraftverk använts under cirka 10 timmar per år.

Anläggningen kan användas på full effekt utan påfyllning av bränsle i minst 36 timmar. Som bränsle används lätt brännolja.
 
Kort om Fingrids reservkraftverk i Forssa
  • anläggningen behövs i en situation då elproduktionen plötsligt minskar, till exempel vid en störning på en elproduktionsanläggning
  • effekt 2 x 150 megawatt
  • utrustningen består av två gasturbiner med tillhörande generatorer och transformatorer
  • de kritiska komponenterna i hjälpsystemen har duplicerats för att maximera driftsäkerheten
  • driftsättning vid behov under 15 minuter
  • klart i augusti 2012
 
Ytterligare information
vd Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
projektchef Juha Pikkupeura, tfn 030 395 4169