;
12.5.2011 12:00
Pressmeddelanden

Energiakolmio fortsätter som portföljförvaltare för Fingrids förlustel

Fingrid Oyj och Alpiq Eurotrade S.a.r.l med Energiakolmio Oy som sitt anknutna ombud har undertecknat ett treårigt avtal om portföljförvaltning avseende förlustelen i Fingrids stamnät. Målet är att så bra som möjligt gardera sig mot prisvariationer och på så sätt säkra ett stabilt pris på stamnätstariffen.

Alpiq Eurotrade och Energiakolmio valdes till portföljförvaltare för andra gången i rad efter ett internationellt anbudsförfarande. Energiakolmio sköter elprissäkringar på derivatmarknaden som Alpiq Eurotrades anknutna ombud.
 
Målet är att gardera sig mot plötsliga ändringar i marknadspriser och på så sätt säkra stabilitet och förutsägbarhet för stamnätstariffen. Dessutom innefattar tjänsten handel med utsläppsrätter från Fingrids reservkraftverk, rapportering av portföljförvaltning samt säkringsredovisning. Fingrid sköter fortfarande själv den fysiska elhandeln på elbörsen.

Fingrid konkurrensutsatte nu portföljförvaltningen av förlustelen för den fjärde treårsperioden. Mängden förluster i stamnätet under ett år är strax över en terawattimme, vilket motsvarar cirka en procent av elförbrukningen i Finland. Anskaffning av förlustel skyddas i förväg till fullo genom att säkringen sprids ut på flera år.

- Vi följer en försiktig och konservativ linje i vår prissäkring. Portföljförvaltaren genomför och bestämmer tidpunkten för säkringsåtgärderna självständigt efter den angivna strategin. Vi anser att detta förfarande lämpar sig väl för stamnätsbolag på elmarknaden, konstaterar direktör Reima Päivinen från Fingrid.

- Fingrid är en betydelsefull och central aktör på elmarknaden och vi är väldigt nöjda med det förtroende som Fingrid har för vårt företag och vårt kunnande. Att bli vald för andra gången i rad till portföljförvaltare är för oss ett värdefullt bevis på kvaliteten i vårt arbete. Vi kommer även i framtiden att satsa hårt på vårt samarbete och vidareutveckla vår tjänst, konstaterar Tea Finni, affärsdirektör inom portföljförvaltning på Energiakolmio.

Ytterligare information:   
Direktör Reima Päivinen, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5160
Balanstjänstdirektör Pasi Aho, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5262
Affärsdirektör Tea Finni, Energiakolmio Oy, tfn 020 799 2143, 050 836 7591