;
12.8.2011 12:00
Pressmeddelanden, Elmarknaden

Det första steget i Europa ‒ i elhandeln mellan Ryssland och Finland går man delvis över till direkt börshandel

För elförsäljning från Ryssland till Finland öppnas den 15 augusti 2011 en ny handelsmöjlighet, s.k. direkt börshandel. Direkt börshandel är ett första steg mot ett mera marknadsbaserat förfarande i elhandeln mellan länderna ‒ och på samma gång mellan EU och Ryssland.
Vid börshandel köper en aktör el från Rysslands elbörs och säljer den direkt till den nordiska börsen Nord Pool Spot. Ifall all tillgänglig el inte går att sälja på spotmarknaden har aktören möjlighet att handla även på den sekundära marknaden, dvs. på Nord Pool Spots eller Rysslands intra day-marknad.

Före övergången till den nya handelsseden har elhandeln helt och hållet bestått av bilateral handel mellan köpare och säljare. Dess dagliga volym har inte bestämts utifrån den rådande marknadssituationen i Ryssland och Finland utan den har bestämts i förväg innan börstransaktionerna offentliggjorts.
 
Övergången till direkt börshandel är ett första steg mot mera marknadsbaserade spelregler i elhandeln mellan länderna. Den stärker marknaden och gör handeln mera transparent och styrd av marknadspriser. Den nya handelsseden bidrar även till diskussionen mellan EU och Ryssland om de sätt samarbetet på områdenas energimarknader fungerar.
 
Under den nya handelssedens första fas, som varar minst till slutet av 2011, kommer andelen direkt handel vara relativt liten, högst 100 MW, då den för den traditionella, bilaterala handeln är 1 200 MW. Tillsvidare kan man handla endast från Ryssland till Finland. I framtiden är det meningen att utveckla handelsförfarandet mellan Finland och Ryssland till att fungera i båda riktningarna.
 
Stamnätsbolaget Fingrid erbjuder elmarknadsparterna möjligheter att överföra el från Ryssland till Finland via sina förbindelseledningar. Fingrids grundläggande uppgift är bl.a. att främja elmarknaden.
 
Ytterligare information:
ledande expert Risto Lindroos, tfn 030 395 5139
kundchef Jarno Sederlund, tfn 030 395 4251