;

Verkkosääntöfoorumi

Verkkosääntöfoorumi on kaikille kiinnostuneille avoin keskustelu- ja asiantuntijaryhmä, joka keskittyy eurooppalaisten verkkosääntöjen käyttöönottoon Suomessa.

​​Verkkosääntöfoorumi kokoontuu kolme kertaa vuodessa pääkaupunkiseudulla. Fingrid vastaa verkkosääntöfoorumin kokousten teknisistä järjestelyistä ja koolle kutsumisesta. Kutsut julkaistaan Fingridin internet-sivuilla.

Verkkosääntöfoorumin kokouksissa käydään läpi eri verkkosääntöjen ajankohtaisia aiheita sekä niihin liittyviä julkisia kuulemisia. Osallistujat voivat ehdottaa asialistalle myös aiheitaan. Kokouksesta kirjoitetaan muistio, joka julkaistaan internetissä ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.