;

Verkkosääntöfoorumi

Verkkosääntöfoorumi on kaikille kiinnostuneille avoin keskustelu- ja asiantuntijaryhmä, joka keskittyy eurooppalaisten verkkosääntöjen käyttöönottoon Suomessa. ​​Verkkosääntöfoorumi kokoontuu kolme kertaa vuodessa pääkaupunkiseudulla.

​Vuoden 2018 kokoukset pidetään 24.5. ja 9.10. 

Aineistot 2016

​29.11.2016

Kokouksen muistio

Ohjelma

Verkkosääntöjen ajankohtaiskatsaus

NEMO:jen julkiset kuulemiset loppuvuonna 2016 ja alkuvuonna 2017

Energiaviraston ajankohtaiset asiat

Tiekartta kulutuksen liittämisen verkkosäännön toimeenpanosta

Tasehallinnan suuntaviivat - Suomen kanta

Verkkosääntöfoorumin toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Kutsu kokoukseen


24.8.2016

Kokouksen muistio

Ohjelma

Tasehallinnan suuntaviivat

Tilannekatsaus verkkosääntöjen voimaantulosta

Useamman NEMOn markkinoille tulo

NC RfG implementointisuunnitelma

Selvitys finanssituotteista ja viranomaispäätöksenteon aikataulut

Kutsu kokoukseen

 

17.3.2016

Kokouksen muistio

Asialista

Ehdotus verkkosääntöfoorumin järjestäytymiseksi

Ehdotus työjärjestykseksi

Verkkosääntöfoorumin tapaamisessa hyväksytty työjärjestys

Julkiset kuulemiset

Tasehallinnan verkkosääntö

Tilannekatsaus verkkosääntöjen voimaantulosta

Useampi NEMO - Mitä edellytetään kantaverkkoyhtiöltä?

Useampi sähkömarkkinaoperaattori

Verkkosääntöihin liittyvät viranomaishyväksynnät ja sidosryhmien rooli