;

Perinneympäristöjen hoidon tuki

Haluamme innostaa maanomistajia hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja sekä lisätä perinneympäristökohteita. Sen vuoksi tarjoamme taloudellista tukea perinneympäristöjen hoitoon.

 Perinneympäristön hoitoon tukea

Tuen tarkoitus

Tuen tärkein tavoite on lisätä ja elvyttää perinneympäristökohteita ja innostaa maanomistajia ylläpitämään ja hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja. Voimajohtoalueista voidaan kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla.

Pienetkin kohteet ovat tärkeitä!

Tuki käsittää kohteen hoitajalle maksettavan tuen sekä asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman. Tuen määrä on kuusisataa (600) euroa (alv 0 %) hehtaaria kohden. Tukikauden kesto on kolme vuotta.

Tuen myöntämisen edellytykset

- Alue on maisemallisesti ja luonnon kannalta arvokas perinneympäristö ja sijaitsee voimajohtoalueella.

- Aluetta tulee hoitaa suunnitelman mukaisesti, niin että määriteltyjen kriteerien kautta arvotetut asiat säilyvät ja paranevat.

- Hoidettava alue on vähintään 0,3 hehtaaria.

Tukea voi hakea ympäri vuoden.

Näin haet tukea

  1. Käy läpi hoitosuunnitelman kriteerit tuelle ja mieti oman alueesi sopivuutta tuen saantiin: löytyykö alueelta elinympäristöjä ja lajeja (ks. kasvilista), joita vaalia.
  2. Voit joko itse täyttää hoitosuunnitelman tai teettää sen Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluilla Fingridin kustannuksella. Liitteiksi tarvitset kartan, jossa alue on rajattu sekä kuvia alueen luontoarvoista.

 

- Jos täytät hoitosuunnitelman itse, lähetä se liitteineen osoitteeseen: Tiina Seppänen, Fingrid Oyj, PL 530, 00101 HELSINKI tai: tiina.seppanen@fingrid.fi

 - Jos taas haluat Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijan neuvontakäynnin hoitosuunnitelman laatimiseen, ota yhteyttä Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, puh. 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

  1. Hoitosuunnitelman perusteella Fingridissä arvioidaan alueen sopivuus tuen saannille ja sinulle ilmoitetaan päätöksestä.
  2. Allekirjoita tukisitoumus ja lähetä se osoitteeseen: Tiina Seppänen, Fingrid Oyj, PL 530, 00101 HELSINKI tai: tiina.seppanen@fingrid.fi
  3. Fingrid valvoo hoitosuunnitelman toteutumista normaalien voimajohtotarkastusten yhteydessä. Tärkeää on, ettei kasvillisuus ylitä kolmen metrin korkeutta.

 

Lisätietoja: Tiina Seppänen, Fingrid Oyj, puh. 0303 95 5164, tiina.seppanen@fingrid.fi

Lisää tietoja perinneympäristöjen hoidosta voimajohtoalueella myös Maanomistajan ideakortista numero 7.

 

Lisätietoja aiheesta

Tiina Seppänen
vanhempi asiantuntija
puh. 040 533 2095