;

Pohjoismainen sähköjärjestelmä ja liitynnät muihin järjestelmiin

Suomen kantaverkko on osa yhteispohjoismaista synkronijärjestelmää, johon kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsin ja Norjan sekä Itä-Tanskan sähkönsiirtoverkot. Pohjoismaisesta verkosta on useita tasasähköyhteyksiä muihin maihin. Länsi-Tanskaan (Jyllantiin) on useita tasasähköyhteyksiä Ruotsista, Norjasta ja Itä-Tanskasta. Ruotsista on tasasähköyhteydet Saksaan, Puolaan ja Liettuaan. Norjasta on tasasähköyhteys Hollantiin, ja Suomesta Viroon ja Venäjälle.

Suomen kantaverkko liittyy Ruotsin verkkoon kahdella 400 kV -vaihtosähköyhteydellä Pohjois-Suomessa. Lisäksi Norjaan on 220 kV -vaihtosähköyhteys. Vaihtosähköyhteyksien lisäksi on rakennettu tasasähköyhteydet Fenno-Skan 1 Raumalta (400 MW) Ruotsin Dannebohon ja Fenno-Skan 2 (800 MW) Raumalta Ruotsin Finnböleen. Naantalista Ahvenanmaalle on 100 MW tasasähköyhteys, jonka omistaa ja jonka käytöstä vastaa Kraftnät Åland.

Venäjän ja Viron verkko eivät ole vaihtosähköyhteyksin yhteydessä pohjoismaiseen verkkoon. Suomesta on Viroon tasasähköyhteydet Estlink 1 (350 MW) ja EstLink 2 (650 MW). Suomesta Venäjälle on kolme 400 kV siirtoyhteyttä Viipuriin. Venäjälle on lisäksi 110 kV yhteydet Ivalosta ja Imatralta, joiden kautta on mahdollista kytkeä Venäjän puolella sijaitsevia vesivoimaloita Suomen verkkoon.

Norjan kantaverkkoyhtiö pitää yllä pohjoismaisen voimajärjestelmän tila -kuvaa, jonka löydät Stattnetin sivuilta tästä linkistä.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden väliseen käyttösopimukseen (System Operation Agreement) on kirjattu yhteiset toimintaperiaatteet pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttöön. Käyttösopimus ja sen liitteet löytyvät ENTSO-E:n verkkosivuilta  sekä tämän sivun liiteluettelosta. Sopimus ja liitteet ovat englanniksi. 

Itämeri
Itämeri
Sulje