;

Kysymyksiä ja vastauksia asiakasportaalista

Kirjautuminen asiakasportaaliin

Kuinka kirjaudun asiakasportaaliin?

Asiakasportaaliin tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelun tarjoaman tunnistuspalvelun avulla. Suomi.fi-tunnistuksen käyttäminen on turvallista ja helppoa:

 • Voit valita itse mitä käytettävissä olevista tunnistustavoista haluat käyttää.
 • Tunnistetietosi kulkevat suojatussa yhteydessä.
 • Tunnistuspalvelu huolehtii yksityisyytesi suojasta Suomen henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön ja sääntelyn mukaisesti.

Yrityksen edustaja voi kirjautua yrityksen tietoihin, mikäli hänellä on määritetty oikeus Suomi.fi-palvelussa.

Miksi kirjautuminen henkilöasiakkaana epäonnistuu, jos olen ensin yrittänyt kirjautua yritysasiakkaana onnistumatta siinä?

Mikäli henkilöllä on Suomi.fi-palvelussa valtuutus toimia yrityksen puolesta, mutta kyseisellä yrityksellä ei ole ollut sähkösopimuksia, niin datahubista ei tällöin löydy kyseistä yritystä. Tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun avulla onnistuu, mutta kirjautuminen datahubiin yrityksen puolesta epäonnistuu seuraavasti:

Henkilö kirjautuu onnistuneesti Datahubin asiakasportaaliin ja valitsee 'Asioi yrityksenä'.
Tässä tapauksessa käyttäjä saa ilmoitukset:
 - ”Kirjautuminen Suomi.fi hyväksytty”
 - ”Kirjautuminen Datahubiin epäonnistui”

Kun tässä vaiheessa valitsee ”Kirjaudu nykyisenä käyttäjänä”, saa virheilmoituksen ”No data found, please login on behalf of or as company user.” Epäonnistuneen yrityksen puolesta kirjautumisen jälkeen ei siis ole mahdollista vaihtaa samalla kirjautumisella henkilöasiakkaan kirjautumiseen.

Omien sopimustietojen avaamiseksi on ensin kirjauduttava ulos datahubista ja sen jälkeen kirjauduttava uudelleen datahubin asiakasportaaliin.

Miksi en pääse kirjautumaan asiakasportaaliin?

Kirjautumisongelma voi johtua useasta asiasta.

Kirjautumisongelma voi ratketa selaimesi välimuistin tyhjennyksellä.

Tällä hetkellä asiakasportaalissa pankkien tunnistuspalveluissa on eroja. Toisten pankkien tunnistautuminen voi vaatia useamman yrityskerran. Mikäli et heti ensimmäisellä yrittämällä, kokeile vielä uudelleen. Tätä virhetilannetta selvitetään parhaillaan.

Tällä hetkellä datahubin asiakasportaaliin voi kirjautua Pohjoismaista ja EU-alueelta.

Mikäli kirjautumisyrityksessä saat viestin ”Tuntematon asiakas”, tarkoittaa tämä, että henkilötunnuksellasi ei ole voimassa olevaa sähkösopimusta datahubissa. Mikäli sinulla on sähkösopimus voimassa, selvitä oman myyjäsi kanssa millä tiedoilla sopimus on ilmoitettu datahubiin.

Miten yritysasiakkaana pääsee kirjautumaan asiakasportaaliin?

Yritysasiakkaan edustaja voi kirjautua omilla tunnistautumistiedoilla myös yritysasiakkaan tietoihin, mikäli henkilöllä on erikseen annettu oikeudet Suomi.fi-palvelussa tai henkilöllä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Asioidessasi organisaation puolesta, tarkistetaan oikeutesi automaattisesti Suomi.fi-valtuuksien avulla kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhdistysrekisteristä tai valtuusrekisteristä (Suomi.fi-valtuuksissa annetut valtuudet). Yrityksen puolesta voivat asioida:

 • toimitusjohtaja
 • toimitusjohtajan sijainen
 • tilintarkastaja
 • päävastuullinen tilintarkastaja
 • lisätilintarkastaja
 • elinkeinonharjoittaja
 • selvitysmies
 • isännöitsijä
 • päävastuullinen isännöitsijä
 • yhtiömies
 • osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja
 • osakeyhtiön hallituksen jäsen
 • henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus yksin

Lisätietoja valtuuksien antamisesta löydät Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Organisaation valtuudet. Asiointivaltuuden voi käydä antamassa tai pyytämässä Suomi.fi-valtuuksien sivuilla kohdassa Anna ja pyydä valtuuksia. Datahubin asiakasportaalissa käytössä oleva valtuusasia on ”Sähkösopimusten tietojen katselu”.

Suomi.fi-valtuuksien loppukäyttäjien käytön tuki- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot:

Miksi henkilötunnukseni tarvitaan datahubiin?

Henkilötunnusta käytetään henkilön yksilöintiin datahubissa. Yksilöinti on tärkeää, jotta eri sähköyhtiöiden toimittamat asiakastiedot saadaan pidettyä ajan tasalla eikä sekoiteta saman nimisten henkilöiden sopimus- ja sähkönkulutustietoja keskenään.

Henkilötunnus mahdollistaa kirjautumisen luotettavan tunnistautumisen kautta datahubin tarjoamaan asiakasportaaliin.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Sähkömarkkinalain mukaisesti datahub toimii keskitettynä tiedonvaihtojärjestelmänä ja siten sen vastuulla on:

 • sähkömarkkinoiden asiakastietojen ja sähkönkäyttöpaikkatietojen ylläpito
 • sähkön myynnin ja jakelun asiakassopimusprosessien edellyttämän tiedonvaihdon järjestäminen
 • mittaustietojen tiedonvaihdon järjestäminen
 • katkaisu- ja kytkentäprosessien järjestäminen
 • tuote- ja laskurivitietojen ylläpito

Asiakasportaalin tietosisältö ja tietojen säilytys

Mitä tietoja näen asiakasportaalista?

Asiakasportaalissa näet tiedot sopimuksistasi, sopimuksen käyttöpaikasta, käyttöpaikan kulutustiedot, omat asiakastietosi sekä valtuutustiedot.

Asiakasportaalin etusivulla näet kaikki sopimustietosi. Valitsemalla halutun sopimuksen, pääset tarkastelemaan sopimustietojen lisäksi myös kyseisen sopimuksen käyttöpaikan tietoja ja käyttöpaikan kulutustietoja.

Sopimuksittain näet myös, kuinka sopimustietojasi on ylläpidetty. Mahdollisissa epäselvyyksissä, olethan yhteydessä sähkönmyyjääsi tai jakeluverkonhaltijaasi näiden selvittämiseksi.

Omien asiakastietojesi lisäksi näet myös, kuinka asiakastietoasi on ylläpidetty. Mahdollisissa muutostarpeissa, olethan yhteydessä tästä sähkönmyyjääsi. Mikäli sinulla on sopimus useamman myyjän kanssa, riittää että ilmoitat muutostarpeesta yhdelle myyjistäsi.

 

 

Mitä tietoja kerätään ja keneltä?

Datahubissa käsitellään sähkönkäyttöpaikkoihin liittyviä tietoja. Siellä on tiedot käyttöpaikan omistajasta/haltijasta, sekä muun muassa käyttöpaikan kulutustiedot. Kun esimerkiksi uuteen asuntoon muuttava tekee sähkösopimuksen sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön kanssa, hänen tietonsa päivittyvät sähkönmyyjän kautta datahub-järjestelmään. Sekä sähkönmyyjän että jakeluverkkoyhtiön järjestelmiinsä kirjaamat sähkönkäyttöpaikan tiedot löytyvät siis yhdestä paikasta, datahubista.

Datahubiin tallennettavia henkilötietoja ovat:

Henkilön nimi

Henkilötunnus tai syntymäaika

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Sopimusta koskevat tiedot (esim. sopimuksen voimassaoloaika)

Sähkönkäyttöpaikan käyttöpaikkatunnus

Sähkönkäyttöpaikan osoite

Sähkönkäyttöpaikan lisätiedot (esim. sulakekoko, kytkentätilanne)

Verkkosopimuksen tuote (esim. yleissiirto)

Mahdolliset valtuutukset

Laskutusta koskevat tiedot (esim. laskutustapa/laskutusosoite)

Kulutustiedot

Sähkönkäyttäjän ollessa yhteydessä Fingrid Datahubiin, yhteydenotosta tallentaa seuraavat tiedot:

Datahub-asiointiin liittyvät tiedot

Kuinka voin hyödyntää asiakasportaalia sähkönmyyjän kilpailutuksessa?

Datahubin asiakasportaalista sopimustiedoista voit käydä tarkistamassa, kuka on tämänhetkinen sähkönmyyjäsi ja onko tämänhetkinen sopimus määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Asiakasportaalista löydät myös käyttöpaikkasi käyttöpaikkatunnuksen, mikäli myyjäsi tätä kysyy. Käyttöpaikkatunnus löytyy portaalin oikeasta ylälaidasta.

Kuka on oikeutettu tietooni?

Datahubista tietoja on oikeutettu saamaan se taho, jolla on sopimus sähkönkäyttäjän kanssa tai jolle sähkönkäyttäjä on antanut valtuutuksen tietojen saamiseen. Tietoja saa vain siltä ajalta, jolloin sopimus on ollut voimassa. Eli vaikka sähkönkäyttäjän tiedot olisivat muuttuneet sopimuksen päättymisen jälkeen, niin osapuoli, jolla on ollut sähkönkäyttäjän kanssa sopimus, saa datahubista vain ne tiedot, jotka ovat olleet voimassa sopimuksen aikana.

Datahubissa toimivat tahot ovat sähkön myyntiyhtiöitä, jakeluverkonhaltijoita ja palveluntarjoajia. Palveluntarjoajat voivat loppukäyttäjän valtuuttamana tarjota heille lisäarvopalveluita.

Sähkömarkkinaosapuolilla on myös mahdollisuus valtuuttaa toinen taho toimimaan heidän puolestaan.

Miten tietoni on suojattu?

Fingrid on huoltovarmuuskriittinen toimija, ja noudatamme siihen sisältyvän vastuun mukaisia turvamenettelyjä.

Tietojen toimituksessa eri osapuolten välillä käytetään salattua viestiliikennettä. Datahub-järjestelmään ja sen sisältämään tietoon pääsy on rajoitettu vain tietoon oikeutetuille tahoille. Tietokannat on suojattu.

Kuinka pitkältä ajalta tietojani löytyy datahubista?

Datahubiin on tuotu käynnistysvaiheessa tietyn ajanhetken mukaiset historiatiedot maksimissaan kuuden vuoden ajalta tai enintään asiakkaan sopimuksen voimassaolon ajalta, jos sopimus on ollut voimassa alle kuusi vuotta.

Energiaraportointigraafi näyttää kulutustiedot kuitenkin vain vuosi kerrallaan.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tietoja säilytetään kuusi vuotta siitä, kun käyttöpaikan sopimus ja siihen perustuva mittaus on päättynyt.

Tietojen luovutus ja siirto

Datahub toimittaa pohjoismaista taseselvitystä tekevälle eSettille sähkömarkkinalain mukaisesti aggregoidut jakeluverkon taseselvitystiedot yhteispohjoismaista taseselvitystä varten.

Datahub raportoi Energiavirastolle tunnuslukuja sopimusten määristä sekä käyttöpaikkojen lukumääristä.

Datahub toimittaa Tilastokeskukselle sähkömarkkinalain mukaisesti käyttöpaikka- ja kulutustietoja tehtävien suorittamiseen.

Datahub luovuttaa myyjille, jakeluverkonhaltijoille ja palveluntarjoajille ainoastaan niitä tietoja, joihin kyseisillä toimijoilla on oikeus sopimuksiin tai valtuutuksiin perustuen.

Miksi en näe tietoja koko sopimukseni voimassaoloajalta?

Mikäli myyjä tai jakeluverkonhaltija on tehnyt sopimuskaudellasi korjauksia sopimukseesi, on mahdollista, että sopimuksesi ei näy datahubissa koko sopimuksesi voimassaoloajalta. Mahdollisissa epäselvyyksissä, olethan yhteydessä sähkönmyyjääsi tai jakeluverkonhaltijaasi näiden selvittämiseksi.

Näkyykö portaalissa tiedot kaikista sopimuksistani?

Datahubin käyttöönoton yhteydessä on datahubiin tuotu lähtötiedot sähkönmyyjän ja jakeluverkonhaltijoiden järjestelmistä. Tiedot on haettu juuri käyttöönottoa edeltävänä ajankohtana ja datahubiin on tuotu tämän ajankohdan aikana voimassa olevat sopimukset tai poimintahetkeä ennen kuuden viikon sisään päättyneet sopimukset. Näin ollen kaikkea sopimushistoriaa datahubissa ei sinusta välttämättä ole.

Datahub asiakasportaalista näet omat sopimuksesi ja valtuutuksesi käyttöpaikkakohtaisesti.

Miksi en näe myyntisopimukseni hintatietoja asiakasportaalista?

Sähkön myyjien ei ole pakko ilmoittaa sähkönmyyntisopimusten tuotetietoja datahubiin, eikä näin ollen myöskään hintatietoja.

Miksi en näe laskutustietojani datahubin asiakasportaalista?

Datahubiin tallennetaan ainoastaan niitä tietoja, mitä tarvitaan sähkön myyjän ja jakeluverkkoyhtiön välisessä tiedonvaihdossa. Laskutiedot ovat saatavilla ainoastaan sähkön myyjän tai jakeluverkkoyhtiön omista portaaleista.

Miten turvakiellon omaavien asiakkaiden tiedot on suojattu?

Tilanteessa, jossa sähkönkäyttäjä on ilmoittanut turvakiellosta sähköyhtiölle, yhtiö välittää tämän tiedon myös datahubiin. Datahub suojaa sähkönkäyttäjän tiedot peruuttamalla käyttäjän mahdollisesti antamat valtuutukset. Edelleen ne osapuolet, joilla on jo sopimus asiakkaan kanssa, ovat oikeutettuja asiakastietoihin. Turvakiellon omaava asiakas ei voi valtuuttaa muita osapuolia omiin tietoihinsa.

Ilman turvakieltoakin vain sellaiset yhtiöt pääsevät näkemää datahub-järjestelmään kirjattuja tietoja, joiden kanssa sähkönkäyttäjällä on sopimus. Missään vaiheessa tiedot eivät ole kaikkien datahubia käyttävien yhtiöiden saatavilla.

Tietojani pitäisi korjata, kuinka se tehdään?

Mikäli huomaat, että tiedoissasi on jokin virhe, on sinun oltava yhteydessä sähkönmyyjääsi tai jakeluverkkoyhtiöön tietojen korjaamiseksi. Datahubissa ei muokata sinne toimitettua tietoa, vaan korjaus tulee tehdä sähkönmyyjän tai jakeluverkkoyhtiön omissa järjestelmissä. Korjattu tieto päivittyy tämän jälkeen datahubiin.

Voinko poistaa tietoni datahubista?

Datahub kerää ja säilyttää tietoja sähkömarkkinalain perusteella. Tietoja ei voi poistaa niin kauan, kun voimassa olevasta sähkösopimuksesta on kulunut kuusi vuotta. Tämän jälkeen datahub poistaa tiedot automaattisesti. Jos olet sitä mieltä, että tietojesi ei pitäisi olla datahubissa, koska sinulla ei ole tai ole ollut sähkösopimusta viimeisen 6 vuoden aikana, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme tämän yhteydenottolomakkeen kautta, jolloin tarkistamme tilanteen.

Kuinka löydän oman sähkönmyyjäni tai jakeluverkkoyhtiön yhteystiedot?

Yhteystiedot omalle sähkönmyyjällesi tai jakeluverkkoyhtiöllesi löytyy painikkeen ”Näytä organisaation yhteystiedot” takaa.

Valtuutukset datahubin tietoihin

Kenelle voin antaa valtuutuksen datahubissa?

Datahubissa valtuutuksen voi antaa sähkön myyjälle sähkön kilpailutustilanteessa, eli silloin kun myyjä tarvitsee tietojasi datahubista sähkötarjouksen tekemistä varten. Lisäksi voit valtuuttaa palveluntarjoajan tietoihisi erityyppisiä energiaraportointeja varten. Tällöin palveluntarjoaja saa kulutustietosi valtuuttamasi ajanjakson ajan automaattisesti datahubista.

Miten voin valtuuttaa palveluntarjoajan omiin tietoihini?

Voit valtuuttaa palveluntarjoajan omiin tietoihisi portaalin pääsivulta Valtuutukset osiossa.

 • Klikkaa Luo valtuutus.
 • Valitse käyttöpaikka, jonka tiedot haluat valtuuttaa.
  Valitse organisaatio valintalistalta. Voit kirjoittaa palveluntarjoajasi nimen tai nimen alun haun helpottamiseksi.
 • Valitse valtuutuksen tyyppi
  • Energiaraportointi - Asiakas valtuuttaa palveluntarjoajan hoitamaan kaikki sähkönkäyttöön liittyvät asiansa, esim. tarjoamansa raportointipalvelun kautta
  • Tarjouspyyntö - Asiakas valtuutta myyjän näkemään tietonsa, jotta myyjä pystyy antamaan paremman tarjouksen kilpailutustilanteessa
  • Sopimuksen kilpailutus palveluna – Asiakas sopii palveluntarjoajan, esim. konsultin kanssa sähkön myynnin kilpailuttamisesta ja valtuuttaa palveluntarjoajan omiin ja omien käyttöpaikkojen tietoihin
 • Anna valtuutuksen voimaantulopäivä ja haluamasi loppupäivä. Järjestelmä ehdottaa valtuutustyypin mukaan viimeisen mahdollisen voimassaolopäivän.
 • Anna mahdollinen kuvaus tarvittaessa. Tieto välittyy datahubista valtuuttamallesi organisaatiolle.
 • Mikäli tiedot ovat oikein klikkaa Tallenna.

Tieto valtuutuksesta lähetetään valtuuttamallesi organisaatiolle.

Mihin datahubin valtuutusten voimassaoloaika perustuu?

Datahubin valtuutukset on määritelty muutamaan eri käyttötarkoitukseen. Voimassaoloajat on määritelty käyttötarkoituksen mukaisesti. Maksimissaan palveluntarjoajalle annettava energiaraportointivaltuutus on voimassa 2 vuotta, kun taas sähkön myyjälle annettava tarjouspyyntövaltuutus on voimassa maksimissaan 2 arkipäivää. Aikarajat perustuvat toimialalla yhteisesti sovittuihin sääntöihin huomioiden tietosuojavaatimukset.

Huom! Suomi.fi-portaalissa annettu asiointivaltuutus ei pääsääntöisesti ole määräaikainen.

Voiko henkilö valtuuttaa toisen henkilön omiin tietoihinsa datahubin asiakasportaalissa?

Mikäli henkilöasiakas haluaa valtuuttaa toisen henkilön näkemään tietonsa datahubin asiakasportaalista, tulee tämä valtuutus antaa Suomi.fi-palvelussa. Datahubin asiakasportaali löytyy Suomi.fi-palvelusta valtuutusasiana ”Sähkösopimusten tietojen katselu”. Kun tämä valtuutus on Suomi.fi-palvelussa annettu, pääsee valtuutettu henkilö omilla tunnistautumistiedoilla katsomaan valtuuttajan tietoja Datahubin asiakasportaalista. Asiointivaltuuden voi käydä antamassa tai pyytämässä Suomi.fi-valtuuksien sivuilla kohdassa Anna ja pyydä valtuuksia. Lisätietoja valtuuden antamisesta löydät Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Henkilön valtuudet.

Jos henkilö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa esimerkiksi osaamisen tai tunnistusvälineiden puuttumisen vuoksi, hän voi valtuuttaa avustettuna.

Suomi.fi-valtuuksien loppukäyttäjien käytön tuki- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot:

Energiaraportointi

Mitä tarkoittaa käyttöpaikan tiedoissa oleva aika-askeltieto?

Tieto kertoo käyttöpaikan mittauksen resoluution, joka voi olla 1 tunti (PT1H) tai 15 minuuttia (PT15M).

Miksi mittausarvot ovat muuttuneet?

Jakeluverkkoyhtiö toimittaa tuntitason mittaustietoa datahubiin joko tunnin tai 15 minuutin tarkkuudella. Toisinaan voi käydä niin, että etäluettavilta mittareilta ei saada luettua kaikkia arvoja ja joudutaan arvioimaan nämä tiedot. Kun mittari saadaan luettua, arvot voivat poiketa arvioidusta, ja jakeluverkkoyhtiö korjaa oikean tiedon arvioidun tilalle.

Miksi en näe kaikkia kulutustietojani?

Jakeluverkonhaltijat vastaavat käyttöpaikkojen mittaustiedon keruusta ja tietojen toimittamisesta datahubiin. Normaalitilanteessa jakeluverkonhaltija toimittaa päivittäin edellisen vuorokauden tiedot datahubiin.

Toisinaan voi käydä niin, että arvoja ei saa luettua mittarilta tai mittaustietoja käsittelevissä järjestelmissä tai yhteydessä datahubiin on virhetilanne, ja tämän vuoksi tietoja ei ole saatu ajallaan toimitettua datahubiin. Jakeluverkonhaltijoilla on 11 vuorokautta aikaa saada tiedot kuntoon. Mikäli mittarilta ei saada luettua tietoja, arvioi jakeluverkonhaltija lakisääteisten mekanismien mukaisesti tunti- tai varttitason tiedot ja toimittaa nämä arvioidut arvot datahubiin.

Mikäli mittaustietoja ei näy datahubissa, tulee olla yhteydessä oman käyttöpaikan jakeluverkonhaltijaan puutteen selvittämiseksi.

Miksi ladattavaan tiedostoon tulee tiedot 15 minuutin aikajaksoissa?

Asiakasportaalista ladattavat kulutustiedot tulevat sen aika-askeleen mukaisesti, minkä jakeluverkonhaltija on määrittänyt käyttöpaikkasi mittaustavaksi. Jos jakeluverkkoyhtiö toimittaa datahubiin tietoa 15 minuutin aika-askeleella, on se myös ladattavan tiedoston aika-askel. Jos taas tiedot tulevat tunnin tarkkuudella, ovat ne myös tunnin tarkkuudella ladattavassa tiedostossa.

Miksi kulutustiedot ovat UTC-ajassa ladattavissa kulutustiedoissa?

Jakeluverkkoyhtiöt toimittavat kulutustiedot aikasarjatietoina datahub-järjestelmään UTC-ajassa. Asiakasportaalin kautta ladattavaan CSV-tiedostoon tiedot tulevat suoraan datahub-järjestelmästä ilman aikamuunnosta. Käyttöliittymässä näytettävään kulutustietoon on tehty muunnos EET-aikaan.

Löytyykö kulutustiedoistani myös mittarinlukemat?

Datahubiin kulutustietosi tallentuu tuntitason aikasarjatietona. Kumulatiivista mittarinlukematietoa, eli se mikä näkyy sähkömittarillasi, ei tuoda datahubiin.

Miten näen kokonaisvuosikulutuksen?

Asiakasportaalista on mahdollista nähdä vuosikulutus kuukausikohtaisesti valitsemalla ajanjaksoksi vähintään vuoden ja valikosta kohdan ”vuosi”. Valitettavasti tällä hetkellä kokonaisvuosikulutusta ei ole saatavilla vuositasolla vaan jokainen kuukausi tulee laskea yhteen vuosikulutuksen saamiseksi.

Mitä tarkoittaa energiaraportointisivulla kulutustiedon ohessa näkyvä tieto Oletus, Netotettu ja Yhteisö?

Datahubin asiakasportaali näyttää aikasarjatietoja käyttöpaikan mitatusta energiasta. Tällöin valintakenttään valitaan tieto Oletus. Tämä tieto on ainoa mahdollinen silloin, kun kyseinen aikasarja on ainoa mikä käyttöpaikkaan liittyy.

Mikäli käyttöpaikkaan liittyy pientuotantoa, on sekä kulutus että pientuotanto datahubissa omina käyttöpaikkoinaan. Näiden käyttöpaikkojen kulutus ja tuotanto netotetaan datahubissa, eli kulutuksesta vähennetään tuotanto ja jäljelle jää Netotettu-aikasarja.

Käyttöpaikka voi kuulua energiayhteisöön ja tällöin käyttöpaikan kulutuksesta vähennetään energiayhteisöstä saatava tuotanto ja jäljelle jää Yhteisö-aikasarja.

Kulutustietojen CSV-tiedoston ”Lukeman tyypin” koodit

Lukeman tyyppi kertoo mistä aikasarjasta on kyse.

BN01 Mitattu

BN02 Netotettu

BN03 Energiayhteisö

Kuinka saan kulutustiedot csv-tiedostosta näkymään oikein excelissä?

Asiakasportaalista saat kulutustietosi CSV-muodossa. Jotta CSV-tiedostosta saa tiedot oikein näkyviin, sitä ei kannata avata suoraan tuplaklikkaamalla. Tiedosto kannattaa ensin tallentaa omalle koneelle haluttuun hakemistoon. Avaa tämän jälkeen Excel ja sen jälkeen tallentamasi CSV-tiedosto (käyttämällä Tiedosto > Avaa). Tiedoston saat Excel-muotoon valikosta Tiedot > Nouda ulkoiset tiedot > Tekstistä tai Tiedot > Text to Columns. Varmista, että desimaalierotin on piste.

Voiko Datahubin asiakasportaalista ladata kulutustiedot API-rajapintaa hyödyntäen?

Tällä hetkellä datahubin asiakasportaalista ei voi ladata kulutustietoja minkään rajapinnan kautta suoraan. Käyttöpaikkakohtaisia kulutustietoja voi tarkastella asiakasportaalissa ja ladata CSV-tiedostoon.

Energiayhteisöt

Onko taloyhtiön mahdollista nähdä, miten energiayhteisön tuotanto on jakaantunut yhteisön jäsenille?

Energiayhteisöllä ei ole ”yleisnäkymää” siihen kuinka asuntokohtaisesti on tuotanto jaettu. Yhteisöllä on itsellään tiedossa jako-osuudet ja näkee tuotannon, näiden perusteella voidaan asuntokohtaiset tiedot laskea.

Yhteisö näkee tiedot oman mahdollisen kulutuskäyttöpaikan sekä tuotantokäyttöpaikan osalta. Eli niiltä käyttöpaikoilta, missä sopimus on energiayhteisön nimissä.

Mistä näkee kokonaisuudessaan paljonko kWh koko energiayhteisön osalta on jaettu yhteisölle?

Tähän vaikuttaa se, montako tuotantokäyttöpaikkaa energiayhteisössä on mukana sekä tehdäänkö rinnakkaisen kulutuskäyttöpaikan kanssa netotuslaskenta.

Mikäli energiayhteisössä on yksi tuotantokäyttöpaikka, tehdään netotus rinnakkaisen kulutuskäyttöpaikan kanssa. Kokonaistuotannosta vähennetään siis ensin rinnakkaisen käyttöpaikan kulutus. Tällöin tuotantokäyttöpaikan netotussarjaksi jää se, mitä on jäänyt jaettavaa kulutuskäyttöpaikan kanssa tehdyn netotuksen jälkeen. Mikäli halutaan tietää koko vuoden osuus, joka on mennyt yhteisölle, asiakasportaalista voi hakea koko vuoden tiedot ja katsoa netotettavan sarjan kokonaissumman. Tämä on se kWh-summa, joka on mennyt yhteisölle jaettavaksi.

Mikäli energiayhteisössä on yksi tuotantokäyttöpaikka, mutta tässä ei tehdä netotusta rinnakkaisen kulutuskäyttöpaikan kanssa, voidaan käyttää mitattua tietoa, eli sitä aikasarjaa, jonka tuotantokäyttöpaikka on kokonaisuudessaan tuottanut. Tämä sarja näkyy asiakasportaalissa nimellä ”Oletus” aikasarja.

Jos yhteisössä on mukana useampi kuin yksi tuotantokäyttöpaikka, tehdään netotuslaskenta ensin kaikille käyttöpaikkapareille. Tuotantokäyttöpaikan netotussarjaksi jää kustakin käyttöpaikasta se kWh-osuus, joka jää netotuksen jälkeen jaettavaksi yhteisön yhteiseen pottiin.

Jos halutaan tietää koko yhteisölle jaettava energiamäärä, tulee laskea yhteen jokaisen yhteisöön kuuluvan tuotantokäyttöpaikan netotussarjat. Asiakasportaalista näkee tiedot vain niiltä osin, jotka ovat kunkin asiakkaan nimissä, eli taloyhtiö ei voi nähdä yksittäisen yhteisöön kuuluvan asukkaan tietoja tämän osalta. Tällöin esim. taloyhtiö ei näe kokonaismäärää, ellei tätä tietoa saa asukkaalta itseltään.

Mistä näen, kuuluuko käyttöpaikkani energiayhteisöön?

Asiakasportaalin ”Käyttöpaikka”-näkymästä löytyy tieto, mikäli kyseinen käyttöpaikka on osana energiayhteisöä. Energiayhteisöstä näkyy:

 • Energiayhteisön tunniste
 • Energiayhteisön nimi

Asiakasportaalin päivitykset

Minkälaista kehitystä datahubin asiakasportaaliin on tulossa?

Asiakasportaaliin tehtiin versiopäivityksen myötä seuraavat muutokset 23.4.2024:

 • Ennen päivitystä asiakasportaalin kirjautumissivu käytti oletuksena käyttäjän selainasetusten mukaista kieltä. Päivityksen myötä kirjautumissivulle lisättiin mahdollisuus valita kieli (suomi, englanti, ruotsi). Kirjautumissivun kieliasetus siirtyy automaattisesti portaaliin.
 • Energiaraportointisivulla mittaustietoja ei voinut luokitella kuukausittain, mikäli aikajaksovalintaan oli valittuna yli 31 vuorokautta. Korjauksen jälkeen mittaustietoja pystyy tarkastelemaan kuukausitasolla, vaikka aikajaksovalintaan on valittu yli 31 vuorokautta.
 • Energiaraportointisivun infopainike ei näyttänyt mitään tietoja, eikä tietoja pystynyt lisäämään. Korjauksen jälkeen infopainikkeen taakse on mahdollista lisätä tietoa.
 • Energiaraportointisivulla mittaustietojen järjestäminen mitatun kWh-arvon mukaan suuruusjärjestykseen ei toiminut oikein. Korjauksen jälkeen kWh-arvoja voi järjestää suurimmasta arvosta pienimään ja toisin päin.
 • Energiaraportoinnin ”laskutuksessa käytettävä tieto” on sisältänyt puutteellisen käännöksen eri kieliversioilla. Korjauksen myötä kieliversioissa on nyt käytössä oikeat käännökset.
 • Asiakasportaaliin toteutettiin mahdollisuus vertailla omaa energiankulutusta edeltävään vuoteen perustuen lakimuutokseen, jonka mukaan Datahub voidaan osoittaa kyseisen tiedon luovuttajaksi. Sähkömarkkinalain 105 d § Sähkönkäytön vertailutiedot: Kun loppukäyttäjän lasku perustuu tosiasialliseen sähkönkulutukseen tai sähköalan yrityksen suorittamaan etäluentaan, laskussa tai sen liitteenä on asetettava loppukäyttäjän saataville seuraavat tiedot: 1) laskutusjakson ja loppukäyttäjän edeltävän vuoden saman ajanjakson sähkönkulutuksen vertailu graafisessa muodossa.
 • Asiakasportaalin käyttöpaikkojen mittaustietojen vertailussa on ollut virheellisesti desimaalierottimena sekä pilkku että piste. Korjauksen jälkeen molempien vertailtavien käyttöpaikkojen mittaustietojen erottimena on pilkku.
 • Korjaus taulukon sarakeotsikkoon (kuukausittainen kulutusraportointi).
 • Saman istunnon aikana luodut ja eri päättymispäivämäärällä päättyneet valtuutukset saivat asiakasportaalissa ajoittain sopimuksen alkamispäivän sopimuksen päättymispäiväksi valitun sopimuksen päättymispäivän sijaan. Korjauksen jälkeen valtuutuksen päättymispäivä on sama kuin sopimuksen päättymispäivä.
 • Asiakasportaalin ”Lataa sopimukset” -toiminnan kautta ladatussa CSV-tiedostossa otsikot olivat virheellisesti englanniksi, vaikka käyttäjä olisi valinnut kieleksi ruotsin. Korjauksen jälkeen otsikot ovat tällöin ruotsiksi.
 • Energiaraportointiin valittu aikajakso ei täsmännyt taulukossa ja ladattavassa CSV-tiedostossa. Korjauksen jälkeen sekä taulukossa että CSV-tiedostossa on samat tiedot.