;

Kysymyksiä ja vastauksia asiakasportaalista

 

1. Kuinka kirjaudun asiakasportaaliin

Asiakasportaaliin tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelun tarjoaman tunnistuspalvelun avulla. Suomi.fi-tunnistuksen käyttäminen on turvallista ja helppoa:

 • Voit valita itse mitä käytettävissä olevista tunnistustavoista haluat käyttää.
 • Tunnistetietosi kulkevat suojatussa yhteydessä.
 • Tunnistuspalvelu huolehtii yksityisyytesi suojasta Suomen henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön ja sääntelyn mukaisesti.

Yrityksen edustaja voi kirjautua yrityksen tietoihin, mikäli hänellä on määritetty oikeus Suomi.fi palvelussa.

2. Mitä tietoja näen asiakasportaalista

Asiakasportaalissa näet tiedot sopimuksistasi, sopimuksen käyttöpaikasta, käyttöpaikan kulutustiedot, omat asiakastietosi sekä valtuutustiedot (valtuutuksen antaminen kohdassa 14).

Asiakasportaalin etusivulla näet kaikki sopimustietosi. Valitsemalla halutun sopimuksen, pääset tarkastelemaan sopimustietojen lisäksi myös kyseisen sopimuksen käyttöpaikan tietoja ja käyttöpaikan kulutustietoja.

Sopimuksittain näet myös, kuinka sopimustietojasi on ylläpidetty. Mahdollisissa epäselvyyksissä, olethan yhteydessä sähkönmyyjääsi tai jakeluverkonhaltijaasi näiden selvittämiseksi.

Omien asiakastietojesi lisäksi näet myös, kuinka asiakastietoasi on ylläpidetty. Mahdollisissa muutostarpeissa, olethan yhteydessä tästä sähkönmyyjääsi. Mikäli sinulla on sopimus useamman myyjän kanssa riittää, että ilmoitat muutostarpeesta yhdelle myyjistäsi.

3. Kuinka pitkältä ajalta tietojani löytyy datahubista

Datahubiin on tuotu käynnistysvaiheessa tietyn ajanhetken mukaiset historia tiedot maksimissaan kuuden vuoden ajalta tai enintään asiakkaan sopimuksen voimassaolon ajalta, jos sopimus on ollut voimassa alle kuusi vuotta. Energiaraportointi graafi näyttää kulutustiedot kuitenkin vain vuosi kerrallaan.

4. Mitä tietoja kerätään ja keneltä

Datahubissa käsitellään sähkönkäyttöpaikkoihin liittyviä tietoja. Siellä on tiedot käyttöpaikan omistajasta/haltijasta, sekä muun muassa käyttöpaikan kulutustiedot. Kun esimerkiksi uuteen asuntoon muuttava tekee sähkösopimuksen sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön kanssa, hänen tietonsa päivittyvät sähkönmyyjän kautta datahub-järjestelmään. Sähkönmyyjän että jakeluverkkoyhtiön järjestelmiinsä kirjaamat sähkönkäyttöpaikan tiedot löytyvät siis yhdestä paikasta, datahubista.

Datahubiin tallennettavia henkilötietoja ovat:

Henkilön nimi

Henkilötunnus tai syntymäaika

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Sopimusta koskevat tiedot (esim. sopimuksen voimassaoloaika)

Sähkönkäyttöpaikan käyttöpaikkatunnus

Sähkönkäyttöpaikan osoite

Sähkönkäyttöpaikan lisätiedot (esim. sulakekoko, kytkentätilanne)

Verkkosopimuksen tuote (esim. yleissiirto)

Mahdolliset valtuutukset

Laskutusta koskevat tiedot (esim. laskutustapa/laskutusosoite)

Kulutustiedot

Sähkönkäyttäjän ollessa yhteydessä Fingrid Datahubiin, yhteydenotosta tallentaa seuraavat tiedot:

Datahub-asiointiin liittyvät tiedot

5. Miksi en näe tietoja koko sopimukseni voimassaoloajalta

Mikäli myyjä tai jakeluverkonhaltija on tehnyt sopimuskaudellasi korjauksia sopimukseesi, on mahdollista, että sopimuksesi ei näy datahubissa koko sopimuksesi voimassaoloajalta. Mahdollisissa epäselvyyksissä, olethan yhteydessä sähkönmyyjääsi tai jakeluverkonhaltijaasi näiden selvittämiseksi.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Datahub toimittaa pohjoismaista taseselvitystä tekevälle eSett:lle sähkömarkkinalain mukaisesti aggregoidut jakeluverkon taseselvitystiedot yhteispohjoismaista taseselvitystä varten.

Datahub raportoi Energiavirastolle tunnuslukuja sopimusten määristä sekä käyttöpaikkojen lukumääristä.

Datahub toimittaa Tilastokeskukselle sähkömarkkinalain mukaisesti käyttöpaikka- ja kulutustietoja tehtävien suorittamiseen.

Datahub luovuttaa myyjille, jakeluverkonhaltijoille ja palveluntarjoajille ainoastaan niitä tietoja, joihin kyseisillä toimijoilla on oikeus sopimuksiin tai valtuutuksiin perustuen.

7. Kuka on oikeutettu tietooni

Datahubista tietoja on oikeutettu saamaan se taho, jolla on sopimus sähkönkäyttäjän kanssa tai jolle sähkönkäyttäjä on antanut valtuutuksen tietojen saamiseen. Tietoja saa vain siltä ajalta, jolloin sopimus on ollut voimassa. Eli vaikka sähkönkäyttäjän tiedot olisivat muuttuneet sopimuksen päättymisen jälkeen, niin osapuoli, jolla on ollut sähkönkäyttäjän kanssa sopimus, saa vain datahubista vain ne tiedot, jotka ovat olleet voimassa sopimuksen aikana.

Datahubissa toimivat tahot ovat sähkön myyntiyhtiöitä, jakeluverkonhaltijoita ja palveluntarjoajia. Palveluntarjoajat voivat loppukäyttäjän valtuuttamana tarjota heille lisäarvopalveluita.

Osapuolilla on myös mahdollisuus valtuuttaa toinen taho toimimaan heidän puolestaan.

8. Kuinka kauan tietojani säilytetään

Tietoja säilytetään kuusi vuotta siitä, kun käyttöpaikan sopimus ja siihen perustuva mittaus on päättynyt.

9. Miten tietoni on suojattu

Fingrid on huoltovarmuuskriittinen toimija, ja noudatamme siihen sisältyvän vastuun mukaisia turvamenettelyjä.

Tietojen toimituksessa eri osapuolten välillä käytetään salattua viestiliikennettä. Datahub-järjestelmään ja sen sisältämään tietoon pääsy on rajoitettu vain tietoon oikeutetuille tahoille.  Tietokannat on suojattu.

10. Käyttötarkoitus

Sähkömarkkinalain mukaisesti datahub toimii keskitettynä tiedonvaihdonjärjestelmänä ja siten sen vastuulla on

 • sähkömarkkinoiden asiakastietojen ja sähkönkäyttöpaikkatietojen ylläpito
 • sähkön myynnin ja jakelun asiakassopimusprosessien edellyttämän tiedonvaihdon järjestäminen
 • mittaustietojen tiedonvaihdon järjestäminen
 • katkaisu- ja kytkentäprosessien järjestäminen
 • tuote- ja laskurivitietojen ylläpito
11. Miksi henkilötunnukseni tarvitaan datahubiin

Henkilötunnusta käytetään henkilön yksilöintiin datahubissa. Yksilöinti on tärkeää, jotta eri sähköyhtiöiden toimittamat asiakastiedot saadaan pidettyä ajan tasalla eikä sekoiteta saman nimisten henkilöiden sopimus- ja sähkönkulutustietoja keskenään.

Henkilötunnus mahdollistaa kirjautumisen luotettavan tunnistautumisen kautta datahubin tarjoamaan asiakasportaaliin.

12. Voinko poistaa tietoni datahubista

Datahub kerää ja säilyttää tietoja Sähkömarkkinalain perusteella. Tietoja ei voi poistaa niin kauan, kun voimassa olevasta sähkösopimuksesta on kulunut kuusi vuotta. Tämän jälkeen datahub poistaa tiedot automaattisesti. Jos olet sitä mieltä, että tietojesi ei pitäisi olla datahubissa, koska sinulla ei ole tai ole ollut sähkösopimusta viimeisen 6 vuoden aikana, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme tämän yhteydenottolomakkeen kautta, jolloin tarkistamme tilanteen.

13. Miten turvakiellon omaavien asiakkaiden tiedot on suojattu

Tilanteessa, jossa sähkönkäyttäjä on ilmoittanut turvakiellosta sähköyhtiölle, yhtiö välittää tämän tiedon myös datahubiin. Datahub suojaa sähkönkäyttäjän tiedot peruuttamalla käyttäjän mahdollisesti antamat valtuutukset. Edelleen ne osapuolet, joilla on jo sopimus asiakkaan kanssa, ovat oikeutettuja asiakastietoihin. Turvakiellon omaava asiakas ei voi valtuuttaa muita osapuolia omiin tietoihinsa.

Ilman turvakieltoakin vain sellaiset yhtiöt pääsevät näkemää datahub-järjestelmään kirjattuja tietoja, joiden kanssa sähkönkäyttäjällä on sopimus. Missään vaiheessa tiedot eivät ole kaikkien datahubia käyttävien yhtiöiden saatavilla.

14. Näkyykö portaalissa tiedot kaikista sopimuksistani

Datahubin käyttöönoton yhteydessä on datahubiin tuotu lähtötiedot sähkönmyyjän ja jakeluverkonhaltijoiden järjestelmistä. Tiedot on haettu juuri käyttöönottoa edeltävänä ajankohtana ja datahubiin on tuotu tämän ajankohdan aikana voimassa olevat sopimukset tai poimintahetkeä ennen kuuden viikon sisään päättyneet sopimukset. Näin ollen kaikkea sopimushistoriaa datahubissa ei sinusta välttämättä ole.

Datahub asiakasportaalista näet omat sopimuksesi ja valtuutuksesi käyttöpaikkakohtaisesti.

15. Miten voin valtuuttaa palveluntarjoajan omiin tietoihini

Voit valtuuttaa palveluntarjoajan omiin tietoihisi portaalin pääsivulta Valtuutukset osiossa.

 • Klikkaa Luo valtuutus.
 • Valitse käyttöpaikka, jonka tiedot haluat valtuuttaa.
  Valitse organisaatio valintalistalta. Voit kirjoittaa palveluntarjoajasi nimen tai nimen alun haun helpottamiseksi.
 • Valitse valtuutuksen tyyppi
  • Energiaraportointi - Asiakas valtuuttaa palveluntarjoajan hoitamaan kaikki sähkönkäyttöön liittyvät asiansa, esim. tarjoamansa raportointipalvelun kautta
  • Tarjouspyyntö - Asiakas valtuutta myyjän näkemään tietonsa, jotta myyjä pystyy antamaan paremman tarjouksen kilpailutustilanteessa
  • Sopimuksen kilpailutus palveluna – Asiakas sopii palveluntarjoajan, esim. konsultin kanssa sähkön myynnin kilpailuttamisesta ja valtuuttaa palveluntarjoajan omiin ja omien käyttöpaikkojen tietoihin
 • Anna valtuutuksen voimaantulopäivä ja haluamasi loppupäivä. Järjestelmä ehdottaa valtuutustyypin mukaan viimeisen mahdollisen voimassaolopäivän.
 • Anna mahdollinen kuvaus tarvittaessa. Tieto välittyy datahubista valtuuttamallesi organisaatiolle.
 • Mikäli tiedot ovat oikein klikkaa Tallenna.

Tieto valtuutuksesta lähetetään valtuuttamallesi organisaatiolle.

16. Tietojani pitäisi korjata, kuinka se tehdään

Mikäli huomaat, että tiedoissasi on jokin virhe, on sinun oltava yhteydessä sähkönmyyjääsi tai jakeluverkkoyhtiöön tietojen korjaamiseksi. Datahubissa ei muokata sinne toimitettua tietoa, vaan korjaus tulee tehdä sähkönmyyjän tai jakeluverkkoyhtiön omissa järjestelmissä. Korjattu tieto päivittyy tämän jälkeen datahubiin.

17. Kuinka löydän oman sähkönmyyjäni tai jakeluverkkoyhtiön yhteystiedot

Yhteystiedot omalle sähkönmyyjällesi tai jakeluverkkoyhtiöllesi löytyy painikkeen ”Näytä organisaation yhteystiedot” takaa.

18. Löytyykö kulutustiedoistani myös mittarinlukemat

Datahubiin kulutustietosi tallentuu tuntitason aikasarjatietona. Kumulatiivista mittarinlukematietoa, eli se mikä näkyy sähkömittarillasi, ei tuoda datahubiin.

19. Miksi mittausarvot ovat muuttuneet

Jakeluverkkoyhtiö toimittaa tuntitason mittaustietoa datahubiin. Toisinaan voi käydä niin että etäluettavilta mittareilta ei saada luettua kaikkia tuntiarvoja ja joudutaan arvioimaan nämä tiedot. Kun mittari saadaan sitten luettua, arvot voivat poiketa arvioidusta ja jakeluverkkoyhtiö korjaa oikean tiedon arvioidun tilalle.

20. Miksi palveluun tunnistautumisen yhteydessä minut ohjataan uudestaan ja uudestaan Suomi.fi -kirjautumissivulle

Useimmiten tässä virhetilanteessa auttaa selaimesi välimuistin tyhjentäminen.

21. Miten yritysasiakkaana pääsee kirjautumaan asiakasportaaliin

Yritysasiakkaan edustaja voi kirjautua omilla tunnistautumistiedoilla myös yritysasiakkaan tietoihin, mikäli henkilöllä on erikseen annettu oikeudet Suomi.fi palvelussa tai henkilöllä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Asioidessasi organisaation puolesta, tarkistetaan oikeutesi automaattisesti Suomi.fi-valtuuksien avulla kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhdistysrekisteristä tai valtuusrekisteristä (Suomi.fi-valtuuksissa annetut valtuudet). Yrityksen puolesta voivat asioida:

 • toimitusjohtaja
 • toimitusjohtajan sijainen
 • tilintarkastaja
 • päävastuullinen tilintarkastaja
 • lisätilintarkastaja
 • elinkeinonharjoittaja
 • selvitysmies
 • isännöitsijä
 • päävastuullinen isännöitsijä
 • yhtiömies
 • osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja
 • osakeyhtiön hallituksen jäsen
 • henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus yksin

Lisätietoja valtuuksien antamisesta löydät Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Organisaation valtuudet. Asiointivaltuuden voi käydä antamassa tai pyytämässä Suomi.fi-valtuuksien sivuilla kohdassa Anna ja pyydä valtuuksia. Asiointivaltuutus annetaan palveluun ”Sähkösopimusten tietojen katselu”.

Suomi.fi-valtuuksien loppukäyttäjien käytön tuki- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot:

22. Miksi kulutustiedot ovat UTC-ajassa ladattavissa kulutustiedoissa

Jakeluverkkoyhtiöt toimittavat kulutustiedot aikasarjatietoina datahub-järjestelmään UTC-ajassa. Asiakasportaalin kautta ladattavaan csv-tiedostoon tiedot tulevat suoraan datahub-järjestelmästä ilman aikamuunnosta. Käyttöliittymässä näytettävään kulutustietoon on tehty muunnos EET-aikaan.

23. Kuinka saan kulutustiedot csv-tiedostosta näkymään oikein excelissä

Asiakasportaalista saat kulutustietosi csv-muodossa. Jotta csv-tiedostosta saa tiedot oikein näkyviin, ei sitä kannata avata suoraan excel-muodossa, ettei tiedot muutu väärään muotoon. Tiedosto tuleekin ensin tallentaa omalle koneelle haluttuun hakemistoon. Avaa tämän jälkeen excel ja hae siihen tuo tallentamasi csv-tiedosto (Tiedosto -> Avaa). Tiedoston saat excel muotoon Valikosta Data – TextToColumns. Tarkista, että desimaalierotin on piste.

24. Voiko henkilö valtuuttaa toisen henkilön omiin tietoihinsa datahubin asiakasportaalissa

Mikäli henkilöasiakas haluaa valtuuttaa toisen henkilön näkemään tietonsa datahubin asiakasportaalista, tulee tämä valtuutus antaa Suomi.fi-palvelussa. Datahubin asiakasportaali löytyy Suomi.fi-palvelusta valtuutusasiana ”Sähkösopimusten tietojen katselu”. Kun tämä valtuutus on Suomi.fi-palvelussa annettu, pääsee valtuutettu henkilö omilla tunnistautumistiedoilla katsomaan valtuuttajan tietoja Datahubin asiakasportaalista. Asiointivaltuuden voi käydä antamassa tai pyytämässä Suomi.fi-valtuuksien sivuilla kohdassa Anna ja pyydä valtuuksia. Lisätietoja valtuuden antamisesta löydät Suomi.fi-valtuuksien ohjeista kohdasta Henkilön valtuudet.

Jos henkilö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa esimerkiksi osaamisen tai tunnistusvälineiden puuttumisen vuoksi, hän voi valtuuttaa avustettuna.

Suomi.fi-valtuuksien loppukäyttäjien käytön tuki- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot:

25. Onko asiakasportaalissa rajapintaa, jonka avulla saisin koneellisesti haettua tietojani?
Datahubin asiakasportaalissa ei ole ohjelmalliseen käyttöön tarkoitettua rajapintaa. Rajapinnan käyttöönotto vaatii mm. nykyisen arkkitehtuurin muuttamista. Kiitämme kehitysehdotuksistanne, jotka olemme saaneet koskien rajapinnan käyttöönottoa. Asiakasportaalin kehitysehdotukset käsitellään ja priorisoidaan datahubin toimialayhteistyöryhmissä.


Käyttöpaikkakohtaisia kulutustietoja voi tarkastella asiakasportaalissa ja ladata csv-tiedostoon.

26. Miksi en näe kaikkia kulutustietojani

Jakeluverkonhaltijat vastaavat käyttöpaikkojen mittaustiedon keruusta ja tietojen toimittamisesta datahubiin. Normaalitilanteessa jakeluverkonhaltija toimittaa päivittäin edellisen vuorokauden tiedot datahubiin.

Toisinaan voi käydä niin, että arvoja ei saa luettua mittarilta tai mittaustietoja käsittelevissä järjestelmissä tai yhteydessä datahubiin on virhetilanne ja tämän vuoksi ei tietoja ole saatu ajallaan toimitettua datahubiin. Jakeluverkonhaltijoilla on 11 vuorokautta aikaa saada tiedot kuntoon. Mikäli mittarilta ei saada luettua tietoja, arvioi jakeluverkonhaltija lakisääteisten mekanismien mukaisesti tunti- tai varttitason tiedot ja toimittaa nämä arvioidut arvot datahubiin.

Mikäli mittaustietoja ei näy datahubissa, tulee olla yhteydessä oman käyttöpaikan jakeluverkonhaltijaan puutteen selvittämiseksi.

27. Miksi kirjautuminen henkilöasiakkaana epäonnistuu, jos olen ensin yrittänyt kirjautua yritysasiakkaana onnistumatta siinä?

Mikäli henkilöllä on suomi.fi-palvelussa valtuutus toimia yrityksen puolesta, mutta kyseisellä yrityksellä ei ole ollut sähkösopimuksia, niin datahubista ei tällöin löydy kyseistä yritystä. Tunnistautuminen suomi.fi-palvelun avulla onnistuu, mutta kirjautuminen datahubiin yrityksen puolesta epäonnistuu seuraavasti:

Henkilö kirjautuu onnistuneesti Datahubin asiakasportaaliin ja valitsee 'Asioi yrityksenä'.
Tässä tapauksessa käyttäjä saa ilmoitukset:
 - "Kirjautuminen Suomi.fi hyväksytty"
 - "Kirjautuminen Datahubiin epäonnistui"

Kun tässä vaiheessa valitsee 'Kirjaudu nykyisenä käyttäjänä', saa virheilmoituksen 'No data found, please login on behalf of or as company user.' Epäonnistuneen yrityksen puolesta kirjautumisen jälkeen ei siis ole mahdollista vaihtaa samalla kirjautumisella henkilöasiakkaan kirjautumiseen.

Omien sopimustietojen avaamiseksi on ensin kirjauduttava ulos datahubista ja sen jälkeen kirjauduttava uudelleen datahubin asiakasportaaliin.

28. Miten näen kokonaisvuosikulutuksen?

Asiakasportaalista on mahdollista nähdä vuosikulutus kuukausikohtaisesti valitsemalla ajanjaksoksi vähintään vuoden ja valikosta kohdan "vuosi". Valitettavasti tällä hetkellä kokonaisvuosikulutusta ei ole saatavilla vuositasolla, vaan jokainen kuukausi tulee laskea yhteen vuosikulutuksen saamiseksi.