;

Liittymisvaiheet

Kantaverkkoon liittyminen etenee vaiheittain yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan toimittamien liityntää koskevien tietojen pohjalta tarkastellaan liittymismahdollisuuksia ja sovitaan liittymistavasta (liitettävyys). Liitynnän suunnitteluvaiheessa asiakas tekee liitynnästään tarkemmat suunnitelmat ja tarkastuttaa ne Fingridillä, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Osapuolet vastaavat kustannuksellaan omistukseensa tulevien sähkölaitteistojen rakentamisesta. Asiakas sopii liityntänsä käyttöönotosta hyvissä ajoin Fingridin käyttöorganisaation kanssa.

Liityntähankkeen aikana tulee huolehtia liitynnän teknisten tietojen lähettämisestä kantaverkkoyhtiölle. Ajantasainen tiedonvaihto varmistaa teknisesti turvallisen ja parhaan lopputuloksen.

Liittymisvaiheet
Liittymisvaiheet
Sulje

Kuva. Liityntähanke

Kantaverkkoon liittymisestä sovitaan liittymissopimuksella, jossa määritellään
omistus- ja vastuurajat, käyttöoikeudet sekä sovitaan liittymismaksuista. Liittymissopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja asiakas on maksanut liittymissopimuksessa määritetyt liittymismaksut.

Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomisajalla kuitenkin niin, että sopimus voi päättyä aikaisintaan 15 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta.

Sähkön siirrosta sovitaan erillisellä kantaverkkosopimuksella asiakkaan ja Fingridin kesken. Asiakkaan voimassa oleva liittymissopimus on edellytys kantaverkkosopimuksen solmimiselle.