Taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi (FCR-N ja FCR-D), vuosimarkkinahankinta ja toteutuneet tuntikaupat

Fingrid hankkii osan taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin velvoitteesta vuosimarkkinoilta tarjouskilpailun perusteella Suomessa sijaitsevista voimalaitoksista ja tarkoitukseen soveltuvista kuormista. Lisäksi Fingrid hankkii taajuusohjattuja reservejä Venäjän ja Viron tasasähköyhteyksiltä sekä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista. Tältä sivulta löydät tietoa hankintamääristä ja -hinnoista vuosi- ja tuntimarkkinoilla.

Vuosimarkkinat

Vuosimarkkinoilla on kiinteä hinta koko vuoden. Kaikki osallistujat saavat saman korvauksen reservin ylläpidosta. Vuosimarkkinahinta ja -määrä määritetään kullekin vuodelle edellisvuoden syksyllä järjestettävän avoimen tarjouskilpailun perusteella. Alla olevassa taulukossa on esitetty toteutuneet vuosimarkkinahinnat ja -määrät. Vuosimarkkinamäärä kuvaa enimmäismäärää, joka on Fingridin käytettävissä reservinä vuosimarkkinoiden kautta. Todellinen vuosimarkkinatoteuma vaihtelee tunneittain toimijoiden vapaasta kapasiteetista riippuen.

 

​FCR-N hinta (€/MW,h) FCR-N määrä 
(MW)​
FCR-D hinta (€/MW,h)​ FCR-D määrä 
(MW)​
​2011 9,97​ ​71 1,48​ 244,3​
​2012 ​11,97 ​72,7 ​2,8 ​346,9
​2013 ​14,36 ​73,5 ​3,36 299,8​
​2014 ​15,8 ​75,4 ​4,03 ​318,7
​2015 ​16,21 ​73,6 ​4,13 ​297,5
​2016 ​17,42 ​89 4,5​ ​367
​2017 ​13,00 55,0​ 4,7​ 455,7​
2018 14,00 72,6 2,8 435,0
2019 13,50 79 2,40 445,6
2020 13,20 87,1 1,90 458,3
2021 12,50 105,8 1,80 425,0*

 
*josta 20 MW yhdellä portaalla aktivoituvaa kuormaa, johon sovelletaan 100 MW:n hankintarajaa

Tuntimarkkinat

Reservinhaltija voi osallistua tuntimarkkinoille tekemällä Fingridin kanssa tähän oikeuttavan sopimuksen. Tuntimarkkinoita käytetään tarvittaessa täydentävään hankintaan kerran vuorokaudessa.

Tuntimarkkinoille jätetyt tarjoukset käytetään hintajärjestyksessä ja Fingrid vahvistaa seuraavan vuorokauden tuntikaupat edellisenä iltana. Reservinhaltijalle maksettava korvaus määräytyy kullekin tunnille erikseen kalleimman tilatun tarjouksen mukaan ja kaikille osapuolille maksetaan sama hinta. Taajuusohjatulle käyttö- ja häiriöreserville on omat markkinansa.

Toteutuneet tuntikaupat, taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N)


Toteutuneet tuntikaupat, taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D)