;

Tuntihinta-sovelluksen tietosuojaseloste

FINGRID TUNTIHINTAMOBIILISOVELLUS – TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee tuntihintamobiilisovelluksen keräämiä käyttäjää koskevia tietoja.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Fingrid Oyj, Tietosuojavastaava
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki 

Fingrid Oyj – puhelinvaihde: 030 395 5000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava Niko Tuononen
Sähköposti: DPO@fingrid.fi  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käyttäjien laitteista kerätään yksilöivät tunnisteet sovelluksen käytön analytiikkaa ja kehittämistä varten. Sovellus ei tallenna käyttäjien henkilötietoja siten, että Fingrid pystyisi kerättyjen tietojen perusteella tunnistamaan palvelua käyttäviä luonnollisia henkilöitä.

 4. Säännönmukaiset tietolähteet
Tuntihintasovellus.

5.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Sovelluksen keräämiä tietoja käsittelevät Fingridille sovelluksen kehittämis- ja ylläpitotyötä tarjoavat yhteistyökumppanit. Fingrid ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja käsitellään sen ajan, kun se on tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen tai lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseksi.