;

Information om elbrist och hur den hanteras

Produktionen och förbrukningen av el måste vara i balans i varje ögonblick. Vid elbrist är inte produktionen och importen av el tillräcklig för att täcka elförbrukningen, och därför måste elanvändningen begränsas och till och med avbrytas områdesvis. Fingrid har ett trestegsförfarande för potentiell elbrist, för att beskriva situationens allvarlighetsgrad.

För hantering av den exceptionella situationen finns det en förplanerad modell och detta arbete utförs gemensamt av Fingrid, lokala distributionsnätsbolag och olika myndigheter.

Vi har på vår webbplats sammanställt vanliga frågor i ämnet samt de olika aktörernas roller.

Webbplatsen finns här och avsnittet om frågor och svar finns här. Vi fortsätter att uppdatera webbplatsen och lägger till nya vanliga frågor efter behov.

Mer information: 
Kommunikationschef Marjaana Kivioja, Fingrid Abp
E-postadresserna är på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi