;
1.12.2022 14:57
Aktuellt, Pressmeddelanden

Elbesparingen fortsatte i november – stödförfarandet för elsystemet tas i operativ användning

Finländarna har fortsatt att använda sparsamt med el i november. Även anmälningarna från företag och den offentliga sektorn till Fingrids nya frivilliga stödförfarande för elsystemet har börjat bra. Förfarandet kommer att tas i operativ användning med början 1.12. och fler aktörer förväntas delta.

De fina resultaten av energibesparingen fortsätter, enligt Fingrids preliminära mätningar var november månads elförbrukning i Finland nio procent lägre än under motsvarande period förra året. Siffran är inte temperaturjusterad: medeltemperaturen viktad med elförbrukningen i november motsvarar utfallet i november förra året.

Stödförfarande för elsystemet tas i användning

Fingrid har utvecklat ett nytt frivilligt stödförfarande för elsystemet, som syftar till att utnyttja flexibilitetspotentialen utanför reglerkraftsmarknaden och därigenom undvika eventuella strömavbrott under vintersäsongen 2022–2023. Operativ användning av förfarandet påbörjas torsdagen den 1.12.

I slutet av november hade ett tiotal aktörer med en sammanlagd maximal flexibilitet på cirka 200 MW anmält sig till stödförfarandet för elsystemet. Detta består av både företag och aktörer inom den offentliga sektorn, och flexibilitet implementeras både genom att minska konsumtionen och genom att öka produktionen, till exempel genom att starta reservkraftmaskiner.

Fingrid tackar de finländska aktörerna för att intresset för att delta i att stödja elsystemet har varit omfattande. ”Vi räknar med att det kommer att finnas flera hundra megawatt anmälningar under de närmaste veckorna, då maximieffekten redan kan motsvara en kärnkraftverksenhet i Lovisa”, berättar Laura Ihamäki hos Fingrid. Mängden av frivilligt stöd till elsystemet kan följas i elbörsen NordPools system, till vilket Fingrid rapporterar de uppdaterade avläsningarna. 

Vi anordnar ytterligare ett webbinarium om stödförfarandet för elsystemet fredagen den 9.12.2022 kl. 10–11. Det krävs ingen särskild anmälan till webbinariet. Länk till webbinariet. Mer information om stödförfarandet för elsystemet och hur man deltar i det finns också på Fingrids webbplats (på finska).

 

Mer information:

Om elbesparingar och elbrist:

Kontrollrumschef Maarit Uusitalo, Fingrid Oyj, tel. 040 511 7568

Expert Markku Piironen, Fingrid Oyj, tel. 040 351 1718 (statistik över elanvändning)

Stödförfarandet för elsystemet:

Expert Laura Ihamäki, Fingrid Oyj, tel. 030 395 5166

E-postadresserna är på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi