;

Reservimarkkinat

Fingridin palvelut: Reservimarkkinat
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje

 

Ylläpidämme ja kehitämme reservi- ja säätösähkön markkinapaikkoja

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainosta kertoo sähköverkon taajuus, joka on tasapainotilassa 50,0 Hz. Sähkömarkkinaosapuolet suunnittelevat etukäteen kulutuksensa ja tuotantonsa tasapainoon, mutta käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan reservejä, joita Fingrid hankkii ylläpitämiltään markkinoilta. Reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia, kulutuskohteita ja energiavarastoja, jotka muuttavat tehoaan tarpeen mukaan.

Reservivelvoitteet ja hankintakanavat

Reservien ylläpitovelvoitteet pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä (Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska) on sovittu Pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Taajuusohjattua käyttöreserviä ylläpidetään joka hetki yhteensä 600 MW normaalitilan taajuudensäätöä varten. Taajuusohjattua häiriöreserviä ylläpidetään niin paljon, että yksittäisen vian aiheuttama pysyvä taajuuspoikkeama sähköjärjestelmässä on enintään 0,5 Hz. Reservin tarve Pohjoismaissa määräytyy suurimman yksittäisen vian perusteella, ja se mitoitetaan erikseen ali- ja ylitaajuushäiriöitä varten. Alitaajuushäiriö voi aiheutua esimerkiksi suuren tuotantolaitoksen tai sähköä Pohjoismaihin tuovan siirtoyhteyden irtoamisesta sähköverkosta. Vastaavasti ylitaajuushäiriön voi aiheuttaa suuren sähkön kulutuskohteen tai sähköä Pohjoismaista vievän siirtoyhteyden irtoaminen. Enimmillään alitaajuushäiriöitä varten tarvitaan 1450 MW ylössäätöä ja ylitaajuushäiriöitä varten 1400 MW alassäätöä. Yhteisesti ylläpidettävä taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi jaetaan vuosittain pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken maiden käyttämien ja tuottamien vuosienergioiden suhteessa. 

Nopeaa taajuusreserviä (FFR) hankitaan pienen inertian tilanteiden hallintaa varten. Koska nopean taajuusreservin hankintatarve riippuu sähköjärjestelmän inertiasta, sitä hankitaan vain osalle tunneista ja hankittava määrä vaihtelee.  Arvioitu hankintamäärä Pohjoismaissa on enintään noin 300 MW.

Automaattista taajuudenhallintareserviä (aFRR) on sovittu ylläpidettävän Pohjoismaissa 300–400 MW. Reserviä hankintaan ennalta sovittaville aamun, illan ja yön tunneille. Sovituista ylläpitotunneista tiedotetaan Fingridin internet-sivuilla.

Lisäksi kunkin kantaverkkoyhtiön tulee ylläpitää taajuuden palautusreserviä oman alueensa mitoittavan vian verran.

Kunkin maan kantaverkkoyhtiö hankkii reserviosuutensa parhaaksi katsomallaan tavalla. Reservivelvoitteiden täyttämiseksi voidaan käydä myös kauppaa maiden välillä, mutta reservejä on ylläpidettävä riittävästi kansallisesti, jotta taajuus saadaan ylläpidettyä myös saarekekäyttötilanteissa. Muista Pohjoismaista voidaan normaalitilanteessa hankkia enintään 1/3 taajuusohjattujen reservien velvoitteesta.

Fingridin reservien velvoitteet ja hankintalähteet vuodelle 2023: 

​Reservi

Velvoite

Hankintakanavat​

Sopimusten mukainen enimmäiskapasiteetti​

Taajuusohjattu käyttöreservi

(FCR-N)​

122 MW

Vuosimarkkinat

Tuntimarkkinat

Muut Pohjoismaat

Viro ​

68 MW

253 MW

-

35 MW​**

Taajuusohjattu häiriöreservi ylössäätö
(​FCR-D ylös)

n. 290 MW

​Vuosimarkkinat

Tuntimarkkinat

Muut Pohjoismaat

Viro

345 MW

733 MW

-

80 MW

Taajuusohjattu häiriöreservi alassäätö
(FCR-D alas)*

240 MW

Vuosimarkkinat

Tuntimarkkinat

Muut Pohjoismaat

Viro

186 MW

248 MW

-

50 MW

Nopea taajuusreservi (FFR)

n. 0–60 MW

Tuntimarkkinat

Viro

123 MW

50 MW

Automaattinen taajuuden palautusreservi​ (aFRR)

46–62 MW (vain osalle vuorokauden tunneista)

​Tuntimarkkinat

Viro

-

-

Manuaalinen taajuuden palautusreservi (mFRR) ylössäätö

880–1300 MW

Säätösähkömarkkinat ja säätökapasiteettimarkkinat​

Fingridin varavoimalaitokset

Käyttöoikeussopimuslaitokset

-


927 MW​

278 MW

Manuaalinen taajuuden palautusreservi (mFRR) alassäätö

400 MW

Säätösähkömarkkinat ja säätökapasiteettimarkkinat​

 

 

* Hankinta markkinalta alkoi 2022 ja hankintamäärää nostetaan vaiheittain. Enimmillään tarve on n. 280 MW.

**Tilapäisesti enimmäismäärää voidaan nostaa 50 MW:iin.

 

Kustannusten kattaminen

Fingrid kattaa reservien ylläpitokustannukset kantaverkkotariffilla ja tasepalvelussa kerättävin maksuin. Säätösähkömarkkinoiden kustannukset katetaan tasesähkökaupalla.

image9qtkq.png

Reservilajit

Reservituotteita on erilaisia ja ne jaotellaan käyttötarkoituksensa perusteella kolmeen ryhmään:

  1. Taajuuden vakautusreservejä käytetään jatkuvaan taajuuden hallintaan.
  2. Taajuuden palautusreservien tarkoituksena on palauttaa taajuus normaalialueelle (49,9 - 50,1 Hz) ja vapauttaa aktivoituneet taajuuden vakautusreservit takaisin käyttöön.
  3. Korvaavilla reserveillä valmistaudutaan häiriötilanteiden jälkeisiin mahdollisiin uusiin vikatilanteisiin palauttamalla aiemmin aktivoituneet taajuuden palautusreservit takaisin valmiuteen (Ei käytössä pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä).

 

Lisäksi Pohjoismaissa on vuodesta 2020 alkaen ollut käytössä nopea taajuusreservi. Nopeaa taajuusreserviä käytetään taajuuden hallintaan pienen inertian käyttötilanteissa taajuuden vakautusreservien lisäksi. 

reservituotteet.jpg

Klikkaa kuva suuremmaksi uuteen ikkunaan tästä, mikäli luet sivuja mobiililaitteella.

 

 

Katso tästä lyhyt esittelyvideo eri reservituotteista
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje