;
25.3.2022 10.33
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Raportti taajuuden hallinnasta pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä julkaistu

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet raportin taajuuden hallinnasta pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Raportti on tehty taajuuden hallinnasta ja reservien toiminnasta kiinnostuneille sidosryhmille tavoitteenaan kuvata taajuuden hallintaan liittyviä teknisiä näkökohtia ymmärrettävästi.

Taajuuden hallinta on yksi sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpidon keskeisistä osa-alueista, sillä taajuus on kytköksissä sähkön laatuun ja järjestelmän stabiiliuteen. Sähköjärjestelmän taajuuteen vaikuttaa järjestelmän sen hetkinen käyttötilanne, kuten sähkön tuotannon ja kulutuksen välinen epätasapaino ja järjestelmän inertian määrä. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt käyttävät taajuuden hallintaan erilaisia reservejä. Raportissa kuvataan eri reservituotteet, miten reservit mitoitetaan ja miten reservit hankitaan eri maissa. Raportti sisältää lisäksi katsauksen taajuuden hallintaan liittyviin operatiivisiin seikkoihin, kuten sähköjärjestelmän eri tiloihin, reservien suorituskykyyn ja stabiiliuteen sekä suunniteltuihin taajuuden hallintaan liittyviin muutoksiin pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä.

Lisätietoja:

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. 030 395 5188
Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi