;
3.2.2023 13:24
Aktuellt, Pressmeddelanden, Kraftsystem

Finländarna lyckades spara på elförbrukningen i januari

Finländarna har fortsatt den sparsamma användningen av el i januari. Den temperaturjusterade besparingen var fem procent jämfört med motsvarande tid föregående år. År 2022 minskade elförbrukningen med totalt cirka sex procent.

Trots milda och blåsiga förhållanden i januari samt sjunkande priser på elbörsen lyckades finländarna spara fem procent av elförbrukningen i januari jämfört med motsvarande tid föregående år. Avläsningen innefattar en uppskattning av temperaturens inverkan på förbrukningen, så att den med elförbrukningen viktade medeltemperaturen bättre motsvarar utfallet för januari förra året. År 2022 sjönk elförbrukningen med totalt sex procent jämfört med 2021. Elförbrukningen sjönk särskilt under årets sista månader, då det började talas mer allmänt om elbrist.

”Finländarna har kommit igång mycket bra när det gäller att spara el. Den minskade elförbrukningen, särskilt under vintermånaderna, har haft en mycket betydande inverkan på hur vi hittills har övervunnit enskilda, mer utmanande perioder när det gäller elförsörjningen. Vi kan ännu inte med säkerhet säga att risken för elbrist kommer att förbli mycket låg, och att spara el är fortfarande mycket viktigt även i februari under eventuella längre köldperioder”, säger Tuomas Rauhala, ansvarig direktör för Fingrids driftverksamhet.

Förutom elbesparing inledde Fingrid i slutet av 2022 ett projekt där olika organisationer har försökt hitta sätt att vara flexibla i elförbrukningen i situationer där det råder brist på el. Det har redan lett till en flexibilitet på över 500 megawatt, vilket motsvarar den mängd som produceras av ett kärnkraftverk och kan avsevärt minska risken för roterande elavbrott.

Tidpunkt

Förbrukning 2021, GWh

Förbrukning 2022, GWh

Förändring, %

Augusti 2022

6 074

5 905

-3 %

September 2022

6 245

5 788

-7 %

Oktober 2022

6 866

6 358

-7 %

November 2022

7 527

6 860

-9 %

 

December 2022

8 867

7 578 (7 978 *)

-10 %

Januari 2023

8 251

7 615 (7 862 *) 

-5 %

Elförbrukning i augusti–december 2021 och 2022. I januari jämförs 2022 och 2023.
*) Decembertalet 7 978 och januaritalet 7 862 är temperaturjusterade.

Fingrid varnade först för risken för elbrist i slutet av sommaren 2022. Då ansågs tre nyckelfaktorer påverka elförsörjningen: det rådande vädret, den inhemska elproduktionskapaciteten inkl. tidtabellen för idrifttagningen av kärnkraftverket Olkiluoto 3 samt elhandeln med Sverige och Estland.

Mer information:

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Abp, tel. 040 506 4695
Expert Markku Piironen, Fingrid Abp, tel. 040 351 1718 (statistik över elanvändning)

E-postadresserna är på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi

Mer information om elbrist och tidigare pressmeddelanden från Fingrid om elförsörjning >