;
16.10.2020 13:56
Projekt, Aktuellt

Fingrid utökar Jylkkä elstation – stationen blir Finlands mest betydelsefulla anslutningspunkt för vindkraftsproduktion

Produktionsmängden av förnybar energi i Finland kommer att växa snabbt under de närmaste åren. Fingrid, stamnätsföretaget för elöverföring, har därför flera projekt på gång för att säkerställa att ny produktion blir tillgänglig via stamnätet till distributionsnäten och vidare till konsumenterna. Fingrids senaste entreprenad är utökning av elstationen i Jylkkä i Kalajoki och anskaffning av en tredje transformator.

260 MW vindkraftsproduktion har nyligen anslutits till stamnätet via elstationen i Jylkkä. Enbart för Jylkkä-stationen har anslutningsavtal för produktionen från ny vindkraft under de senaste två åren tecknats för 620 MW. Utöver dessa utvecklas ytterligare 390 MW vindkraftsproduktion i området kring Kalajoki och Pyhäjoki. Den mängd av ny vindkraftsproduktion som ska anslutas är så stor att den förutsätter en betydande utbyggnad av Jylkkä-stationen och tillägg av en tredje huvudtransformator.

Projektet blir klart under 2022. När projektet har blivit färdigt kommer Jylkkä-stationen att vara den mest betydande anslutningspunkten för vindkraftsproduktion i Finland.

Enligt det investeringsbeslut som fattades hos Fingrid i slutet av april kommer byggentreprenaden för Jylkkä-stationen att genomföras av Omexom. I projektet kommer den befintliga kontrollrumsbyggnaden att utökas, två fält läggs till i 400 kV-ställverket och åtta fält i 110 kV-ställverket. Dessutom kommer man att i projektet flytta stamnätets västligaste kraftledning för 400 kV, den så kallade Kustledningen, och bygga en skyddsbyggnad för den nya transformatorn. I projektet genomförs också utökningar och förbättringar av elstationens skydds- och styrsystem.

Speciellt är att i projektet genomförs det finländska stamnätets första fält av sektioneringsbrytare för 110 kV-samlingsskenan, något som tidigare bara har funnits i 400 kV-ställverk. Sektioneringsbrytarna möjliggör att huvudskenorna i 110 kV-ställverket indelas i upp till fyra delar, vilket avsevärt förbättrar ställverkets användbarhet.

Den tredje 400/110 kV-huvudtransformatorn som anskaffas till stationen levereras av Kolektor Etra. Den totala investeringskostnaden för projektet är cirka 11,4 miljoner euro.


Mer information:

projektchef Jari Tiusanen
tel. 030 395 5146