;
7.5.2020 14.00
Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingrid laajentaa Jylkän sähköasemaa - asemasta Suomen merkittävin tuulivoimatuotannon liityntäkohta

Uusiutuvan energian tuotannon määrä kasvaa Suomessa lähivuosina nopeasti. Sähkönsiirron kantaverkkoyhtiö Fingridillä on tämän vuoksi vireillä useampi projekti, joilla varmistetaan, että uusi tuotanto pääsee kantaverkon kautta jakeluverkkoihin ja edelleen kuluttajille. Uusimpana Fingridin urakkana on Kalajoella sijaitsevan Jylkän sähköaseman laajentaminen ja kolmannen muuntajan hankinta.

Jylkän sähköaseman kautta kantaverkkoon on nykyään liittyneenä 260 MW tuulivoimatuotantoa. Uusia tuulivoiman tuotannon liittymissopimuksia on viimeisen parin vuoden aikana tehty pelkästään Jylkän asemalle 620 MW:n edestä. Näiden lisäksi Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle on kehitteillä 390 MW tuulivoiman lisätuotantoa. Liitettävän uuden tuulivoimatuotannon määrä on niin suuri, että se edellyttää Jylkän aseman merkittävää laajentamista ja kolmannen päämuuntajan lisäämistä.

Hanke valmistuu vuoden 2022 aikana. Hankkeen valmistuttua Jylkän asema tulee olemaan merkittävin tuulivoimatuotannon liityntäkohta Suomessa.

Fingridissä huhtikuun lopulla tehdyn hankintapäätöksen mukaan Jylkän aseman laajennusurakan toteuttaa Omexom. Hankkeessa laajennetaan nykyistä valvomorakennusta, lisätään kaksi kenttää 400kV -kytkinlaitokseen sekä kahdeksan kenttää 110kV -kytkinlaitokseen. Lisäksi hankkeessa siirretään Suomen kantaverkon läntisintä 400kV -voimajohtoa,  niin sanottua Rannikkolinjaa, ja rakennetaan uutta muuntajaa varten suojarakennus. Hankkeessa toteutetaan myös sähköaseman suojaus- ja ohjausjärjestelmien laajennuksia ja parannuksia.

Erikoisuutena hankkeessa toteutetaan Suomen kantaverkon ensimmäinen 110kV -kokoojakiskojen pitkittäiskatkaisijakenttä, jollaisia on aiemmin ollut vain 400kV -kytkinlaitoksilla. Pitkittäiskatkaisijat mahdollistavat 110kV -kytkinlaitoksen pääkiskojen jakamisen jopa neljään osaan, mikä parantaa aseman käytettävyyttä merkittävästi.

Asemalle hankittavan kolmannen 400/110kV päämuuntajan toimittaa Kolektor Etra. Hankkeen kokonaisinvestointikustannukset ovat noin 11,4 miljoonaa euroa.


Lisätiedot:

projektipäällikkö Jari Tiusanen
puh. 030 395 5146