;
7.10.2020 12:50
Pressmeddelanden, Aktuellt, Projekt

Fingrid förnyar Isohaara elstation i Lappland

Fingrid förnyar elstationen i Isohaara, som färdigställdes 1980. Genom investeringen säkerställer Fingrid eltillgången, förutom för regionens industri, också för invånarna i Torneå stad och i omgivande Havslappland och Norra Österbotten.

Isohaara elstation är belägen i Keminmaa, intill det historiska Isohaara vattenkraftverk. Elstationen som innefattar ett ställverk för 110 kV övergick i Fingrids ägo år 2012. ”Investeringen är viktig för elektricitetens driftsäkerhet i regionen, eftersom stationen matar el till Stora Ensos pappersbruk Veitsiluoto, en av de största pappers- och kartongfabrikerna i Europa. Dessutom får Metsä Fibres massafabrik i Kemi och Torneå stad sin el via stationen”, säger Timo Kiiveri, kapitalförvaltningsdirektör hos Fingrid.

Från stationen finns två av Fingrid förvaltade kraftledningsförbindelser för 110 kilovolt norrut till elstationen i Keminmaa, och en förbindelse för 110 kilovolt söderut till Raasakka elstation. Som en del av det nu fattade investeringsbeslutet kommer Fingrid också att förnya stolparna för dessa kraftledningsförbindelser för att förbättra elöverföringens säkerhet. Investeringens värde är i sin helhet cirka 12 miljoner euro.

När det gäller elstationen och stolparna för kraftledningarna i riktning mot Keminmaa ska det omfattande förnyelseprojektet vara klart under 2023. Avseende stolparna för kraftledningarna mot Raasakka kommer projektet att bli färdigt under 2024.


Mer information:

Aki Laurila, konstruktionschef
tel. 030 395 5135

Timo Kiiveri, direktör, uppförande och underhåll av nätegendomen
tel.  040 543 3039

e-postadresser på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi

 
Isohaaran_asema.jpg
 
 
 
Isohaaran_asema4.jpg