;
6.10.2021 12.05
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Nordic Grid Development Perspective viitoittaa tietä kohti ilmastoneutraalia Pohjolaa – ilmoittaudu 11.11 webinaariin

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Energinet, Fingrid, Statnett and Svenska kraftnät ovat saaneet valmiiksi Nordic Grid Development Perspective (NGDP) 2021 -projektin, jossa on tehty ilmastoneutraaleja Pohjoismaita kuvaava skenaario ja selvitetty pohjoismaisen sähköjärjestelmän tarpeita tulevaisuudessa. Projektin tulokset esitetään sidosryhmäwebinaarissa 11.11.2021 klo 14:00-16:00.

 NGDP-raportti sisältää muun muassa pohjoismaisen skenaarion “Climate Neutral Nordics”, jossa oletetaan sähkönkulutuksen kasvavan Pohjoismaissa voimakkaasti – nykyisestä 400 TWh:sta 655 TWh:iin vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi erityisesti uusiutuvan energiantuotannon kapasiteetti kasvaa merkittävästi skenaariossa. NGDP-projektissa selvitettiin myös sähkön siirtotarpeita Climate Neutral Nordics -skenaariossa. Tulosten perusteella siirtotarpeet ja samalla pohjoismaisen verkon vahvistustarpeet kasvavat selvästi tulevaisuudessa.  Projektissa tehtiin myös kolmen painopistealueen erityistarkastelua. Tarkastelut käsittelevät merituulivoimaa, pohjois-etelä -suuntaista sähkönsiirtotarvetta sekä sähkötehon riittävyyttä. Lisäksi eri maiden kahdenväliset selvitykset edellisestä NGDP2019-raportista päivitettiin.

NGDP2021-projektin tulokset esitellään webinaarissa 11.11.2021 klo 14-16. Webinaarin alustava agenda on:

  1. Johdanto ja pohjoismainen yhteistyö
  2. Nordic Grid Development Perspective 2021
  3. Climate Neutral Nordics -skenaario
  4. Tulevaisuuden järjestelmän siirtotarpeet
  5. Erityistarkastelut: merituulivoima, pohjois-etelä-tehonsiirto ja sähkötehon riittävyys
  6. Mahdollisuus esittää kysymyksiä
  7. Yhteenveto ja seuraavat askeleet

Rekisteröidy webinaariin täällä >  

Lisätietoja tulee saataville ennen webinaaria. NGDP2021-raportti tullaan julkaisemaan lokakuun lopussa.

Lisätietoja:

Janne Seppänen, vanhempi asiantuntija, pohjoismaisen NGDP2021:n projektipäällikkö, Fingrid Oyj

Mikko Heikkilä, strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Edelliset NGDP2021-aiheiset uutiset:

Nordic Grid Development Perspective selvittää tulevaisuuden pohjoismaisen sähköjärjestelmän tarpeita - Fingrid

Pohjoismaisen sähköverkon kehitys ilmastoneutraaliksi – webinaarin tallenne ja materiaalit julkaistu - Fingrid

Palautteet Climate Neutral Nordics -skenaariosta - Fingrid