;
14.10.2020 12.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Nordic Grid Development Perspective selvittää tulevaisuuden pohjoismaisen sähköjärjestelmän tarpeita

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet Nordic Grid Development Perspective 2021 (NGPD2021) -hankkeen. NGDP2021 valmistelee yhteispohjoismaisen näkemyksen tulevaisuuden sähköjärjestelmän kehittymisestä ja selvittää seuraavia erityiskysymyksiä: tuulivoima merellä ja maalla, pohjois-etelä-tehonsiirto sekä sähkötehon riittävyys. NGDP2021-raportti valmistuu Q3:n lopussa 2021.

Kaikki Pohjoismaat ovat asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja sähköjärjestelmä on keskiössä näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tällä hetkellä sähköjärjestelmä on ennennäkemättömässä muutostilassa, kun sähköntuotantorakenne puhdistuu ja tulee sääriippuvaiseksi. Jotta kansalliset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, myös sektorikytkentää (lämpö, kaasu, sähkö, liikenne) tarvitaan. Toisaalta uudet teknologiat ovat osittain vielä kehitysvaiheessa ja niiden kehittymistä on vaikea ennustaa. Yhteispohjoismainen näkemys on tarpeen, jotta tulevaisuuden järjestelmän ominaisuudet ja riippuvuussuhteet voidaan ymmärtää paremmin.


NGDP2021-raportti esittää yhteispohjoismaisen näkemyksen tulevaisuuden järjestelmän kehityksestä (yhteinen pohjoismainen skenaario) ja selvittää tulevaisuuden järjestelmän tarpeita. Raportti selvittää lisäksi seuraavia erityiskysymyksiä: tuulivoima merellä ja maalla, pohjois-etelä-tehonsiirto ja sähkötehon riittävyys. Kahdenväliset selvitykset edellisestä NGDP2019-raportista tullaan myös päivittämään. NGDP2021 tehdään Pohjoismaisen ministerineuvoston pyynnöstä ja raportti julkaistaan joka toinen vuosi.


NGDP2021-projekti on alkanut yhteisen pohjoismaisen skenaarion tekemisellä. Skenaario ”Climate neutral Nordics” esittää kehityskulun kohti ilmastoneutraalia pohjoismaista järjestelmää. Skenaariotyön odotetaan valmistuvan vuoden 2021 alussa. Ensi vuoden alussa kantaverkkoyhtiöt järjestävät yhteisen webinaarin sidosryhmille ja sidosryhmät kutsutaan kommentoimaan yhteistä skenaariota.


Skenaariotyön valmistuttua projekti jatkuu tulevaisuuden järjestelmän tarpeiden analyysilla ja erityiskysymysten selvittämisellä sekä kahdenvälisten selvitysten päivittämisellä. Lopullinen raportti ja johtopäätökset esitellään sidosryhmätapahtumassa Q3:n aikana 2021.

 

Edellinen versio NGDP-raportista (NGDP2019) löytyy täältä.

 

Lisätietoja:

Mikko Heikkilä, strategisen verkkosuunnittelun päällikkö

Janne Seppänen, erikoisasiantuntija, pohjoismaisen NGDP2021:n projektipäällikkö

 

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi