;
12.2.2021 15.13
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Pohjoismaisen sähköverkon kehitys ilmastoneutraaliksi – webinaarin tallenne ja materiaalit julkaistu

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt käynnistivät Nordic Grid Development Perspective 2021 -hankkeen (NGDP2021) syksyllä 2020. Hankkeessa laaditaan mm. yhteispohjoismainen skenaario ”Climate Neutral Nordics”. Aiheesta järjestettiin asiakas- ja sidosryhmäwebinaari 10.2.2021.

Webinaarin keskeinen sisältö:

  • “Climate neutral Nordics” -skenaario esittää kehityskulun kohti ilmastoneutraalia pohjoismaista energiajärjestelmää.
  • Skenaariossa pohjoismainen sähkönkulutus kasvaa merkittävästi: 1/3 kasvua vuoteen 2030 mennessä ja 2/3 vuoteen 2040 mennessä.
  • Teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen sekä P2X ovat kulutuksen kasvun ajureina.
  • Skenaariossa uusiutuva sähköntuotanto kasvaa voimakkaasti Pohjoismaissa - erityisesti tuulivoima ja aurinkovoima.
  • Joustoja tullaan tarvitsemaan tulevaisuuden järjestelmässä.


Tärkeä osa NGDP2021 -projektia on pyytää sidosryhmiltä palautetta “Climate neutral Nordics” skenaarioon. Palautetta pyydetään erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko skenaario tarkoitukseen soveltuva?
  • Puuttuuko skenaariosta jokin oleellinen kehityskulku? Onko jokin kehityskulku tarpeeton?
  • Korostetaanko jotain teknologiaa liikaa? Korostetaanko jotain teknologiaa liian vähän?


Myös kaikki muu palaute on tervetullutta.

Lähetä palaute mielellään englanniksi osoitteeseen NGDP(at)fingrid.fi 17.2.2021 mennessä.

Tallenne webinaarista Fingridin YouTube -sivuilla >

Liitteenä lisäksi webinaarin tausta-aineistoa ja esitykset. 

Lisätietoja:

Janne Seppänen, erikoisasiantuntija, pohjoismaisen NGDP2021:n projektipäällikkö, Fingrid

Mikko Heikkilä, strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Fingrid

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi