;
11.9.2023 10:37
Aktuellt, Pressmeddelanden, Kraftsystem

Elens tillräcklighet för den kommande vintern ser bra ut

Fingrid har uppdaterat bedömningen av elens tillräcklighet under den kommande vintern. Efter att förra vinterns osäkerheter har vikt undan ser elförsörjningen stabil ut. Att minska elanvändningen, särskilt när börspriserna är höga, är även i fortsättningen viktigt när det gäller elförsörjningen.  

Enligt Fingrids bedömning kommer elen att räcka till bra under den kommande vintern och risken för elbrist är liten. Situationen är bättre än förra vintern, eftersom volymen av inhemsk elproduktion har ökat och importen av el från grannländerna har blivit bättre.  

”Förra vintern hjälpte också den betydande minskningen av elanvändningen under toppförbrukningssituationer till att säkerställa elens tillräcklighet. Ett motsvarande ansvarsfullt agerande av elanvändarna kommer att vara viktigt även i fortsättningen”, konstaterar Fingrids direktör för driftverksamheten, Tuomas Rauhala. 

Fingrid uppskattar att elförbrukningen under en mycket kall och vindstilla vinterdag stiger till ca 14 300 megawatt. En sådan kölddag kan som bäst uppskattningsvis 12 800 megawatt av förbrukningen täckas med inhemsk produktion. Resterande 1 500 megawatt kan importeras från Sverige och Estland.  

I toppförbrukningssituationer skulle elens tillräcklighet kunna äventyras om det samtidigt skulle uppstå störningar i betydande elproduktionsanläggningar eller i elöverföringsförbindelser. Användbarheten hos produktion och överföringsförbindelser är vanligtvis på en god nivå under vintersäsongen, eftersom bland annat behoven av avbrott för underhåll och byggande i första hand genomförs utanför vintersäsongen.  

Bild: Uppskattning av den finska effektbalansen 2023–2024 en mycket kall och vindfri vinterdag.

Toppförbrukningen av el en mycket kall och vindstilla vinterdag har uppskattats till 14 300 MW, vilket är 100 MW lägre än förra vinterns uppskattning. Uppskattningen baseras på det faktiska utfallet under de senaste åren och tar hänsyn till effekterna av förbrukningsflexibilitet. Den måttliga elförbrukningen har fortsatt även efter den krävande perioden under förra hösten och vintern. Det är viktigt att minska användningen av el, särskilt när tillgången är knapp, då elpriset vanligtvis också är högt.  

Den från Finland tillgängliga kapaciteten har uppskattats till 12 800 MW. De mest betydande förändringarna jämfört med förra vintern är att en regelbunden elproduktion har påbörjats i Olkiluoto 3 och att ny vindkraftskapacitet har färdigställts. Mängden vindkraft en kall dag med lite vind har uppskattats vara ca 6 % av nominell kapacitet. Importkapaciteten för el har förblivit oförändrad och belastningsreserven är inte i användning denna säsong heller. Fingrid fortsätter förfarandet med frivilligt stöd till elsystemet fram till våren 2024. 

Fingrid uppdaterar vid behov bedömningen av elens tillräcklighet under den kommande vintern.  

Mer information: 

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, tel. 040 506 4695