;
12.10.2022 12:33
Aktuellt, Pressmeddelanden, Börsmeddelanden

Fingrid använder flaskhalsintäkter för att täcka ökade kostnader och tar inte ut nätavgifter

Fingrid använder de rekordhöga flaskhalsintäkterna för att täcka ökade kostnader och tar inte ut några stamnätsavgifter för december månad i år. Bolaget planerar att inte ta ut några stamnätsavgifter för sex månader under 2023. Om detta genomförs skulle det sänka stamnätskundernas nuvarande avgifter med cirka 300 miljoner euro. Det har redan beslutats att stamnätsavgifterna för december 2022 och januari, februari och juni 2023 inte ska tas ut.

Det höga elpriset och de stora skillnaderna i områdespriser har ökat de flaskhalsintäkter som samlas hos stamnätsaktörerna. Till skillnad från de övriga nordiska länderna genereras inga flaskhalsintäkter åt Fingrid från överföringsförbindelser inom Finland. Betydligt mer av Fingrids andel av flaskhalsintäkterna än under tidigare år har uppkommit vid Finlands gränser. Samtidigt har bolagets marknadsbaserade kostnader ökat betydligt på grund av det exceptionellt höga elpriset. Genom beslut av Energimyndigheten har Fingrid använt flaskhalsintäkterna till investeringar som ökar gränskapaciteten samt använt dem för att täcka de ökade kostnaderna för verksamheten utan att behöva höja stamnätspriserna nämnvärt under året.  

- Den exceptionella situationen på energimarknaden har drastiskt ökat bolagets elmarknadsbaserade kostnader. Vi har dock kunnat fortsätta det mest omfattande investeringsprogrammet i bolagets historia enligt plan. Flaskhalsintäkterna, som tidigare låg på en måttlig nivå, är nu rekordhöga i det nordiska systemet. Vårt mål är att aktivt använda de flaskhalsintäkter som ackumuleras hos oss till fördel för våra kunder. Den uteblivna uppbörden av stamnätsavgifter förväntas utgöra ett stöd för våra kunder i den exceptionella situationen på energimarknaden", säger Jukka Metsälä, Fingrids ekonomi- och finansieringsdirektör.

Varken den nuvarande strukturen för prissättningen av stamnätet eller enhetspriserna förändras med den plan som nu presenteras.  I framtiden kan stamnätsavgifternas storlek ändras oftare än en gång per år, och de priser som meddelas vid respektive tidpunkt gäller tills vidare. Den nu presenterade prissättningsplanen för stamnätstjänsterna påverkar inte prissättningen av bolagets övriga tjänster.

För att vidareutveckla sin verksamhet mäter Fingrid verksamhetens produktivitet och kvalitet, samlar in kundrespons och deltar aktivt i omfattande internationella studier för mätning av effektiviteten. Bland bolagets viktigaste mål är att upprätthålla driftsäkerheten på en hög nivå och säkerställa ett överkomligt elöverföringspris. Med sina tjänster ger Fingrid finländska företag en konkurrensfördel och möjliggör en grön omställning av energisystemet enligt sina kunders mål.

Mer information:

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, tel. 030 395 5213
Direktör Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj, tel. 030 395 5118

E-post i formatet förnamn.efternamn@fingrid.fi