;

127 miljoner euro i EU-stöd till elöverföringsförbindelsen Aurora Line

26.1.2022 beviljade EU 127 miljoner euro i stöd till den nya elöverföringsförbindelsen Aurora Line mellan Finland och Sverige. Det beviljade stödet ingår i finansieringsprogrammet Fonden för ett sammanlänkat Europa. Aurora Line, den nya växelströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige som kommer att färdigställas 2025, blir årtiondets viktigaste stamnätsinvestering.

Fingrid och det svenska stamnätsbolaget Svenska kraftnät förbereder en ny elöverföringsförbindelse mellan Finland och norra Sverige. Den 380 kilometer långa kraftledningen byggs från Pyhänselkä i Muhos till Messaure i norra Sverige och blir färdig etappvis under åren 2024 och 2025. Projektet är känt under namnet Aurora Line och har redan tidigare valts ut som ett projekt av gemensamt intresse i Europeiska unionen, eftersom EU har ansett det vara ett projekt som är betydelsefullt för hela Europa.

Elöverföringskapaciteten mellan Finland och norra Sverige är för närvarande otillräcklig, vilket återspeglas som en skillnad i elmarknadspriserna. När Aurora Line bli klar, kommer den att öka elöverföringskapaciteten från Sverige till Finland och sänka elpriset i Finland. Samtidigt möjliggör Aurora Line byggande av mer förnybar energi och främjar uppnåendet av klimatmålen. Förbindelsen förbättrar också elförsörjningstryggheten i Finland och i vidare omfattning i Östersjöregionen.

Totalkostnaderna för byggfasen av det gemensamma projektet mellan Fingrid och det svenska stamnätsbolaget uppgår till 254 miljoner euro. Det beviljade EU-stödet motsvarar hälften av kostnaderna för byggfasen. Projektet har redan tidigare beviljats 4,3 miljoner euro som stöd till planeringsfasen av programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa. Eftersom projektet är särskilt fördelaktigt för Finland, betalar Fingrid största delen av investeringen och får på grundval av detta en motsvarande del av det beviljade stödet.

”Aurora Line är den viktigaste investeringen i det finländska stamnätet under det här årtiondet. Det är ett betydelsefullt steg i elektrifieringen av Finland, som för oss i riktning mot koldioxidneutralitetsmålen för 2035. Aurora Line bidrar också till utvecklingen av det industriella samarbetet mellan Finland och Sverige i Bottenvikenregionen, konstaterar Jukka Ruusunen, verkställande direktör för Fingrid.

”Vi är tacksamma för det starka stödet för projektet från Finlands politiska beslutsfattare, europaparlamentariker, tjänstemän och Fingrids kunder. Det stöd som finländarna har visat har säkerligen bidragit till framväxten av det positiva finansieringsbeslutet. Den beviljade EU-finansieringen säkerställer ett smidigt genomförande av projektet och gynnar direkt alla finländska elanvändare”, konstaterar Ruusunen.

Mer information:

Jukka Ruusunen, verkställande direktör, Fingrid Abp
tfn +358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Mikko Heikkilä, chef för strategisk nätplanering, Fingrid Abp
tfn +358 30 395 5113 eller +358 40 637 4720

E-postadresserna är på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi

https://www.fingridlehti.fi/aurora-line-on-fingridille-vuosikymmenen-tarkein-investointi/
https://www.fingridlehti.fi/aurora-line-on-uusi-sahkon-siirtoyhteys-ruotsiin-se-laskee-sahkon-hintaa-vahentaa-paastoja-ja-tukee-teollisuuden-investointeja/