;
16.10.2020 13:53
Projekt

Fingrid förbereder sig på anslutning av vindkraft i områdena Haapajärvi och Östermark

För att fungera optimalt kräver framtidens rena elsystem nya investeringar i stamnätet. Som en del av de förstärkningar som anslutning av vindkraft förutsätter har Fingrid fattat investeringsbeslut om byggande av Pysäysperä elstation som planeras i Haapajärvi kommun och Kärppiö elstation som planeras i Östermark kommun. Investeringskostnaderna för projekten är totalt cirka 55 miljoner euro.

Inom Haapajärvi kommuns område och i de omgivande kommunerna planeras vindkraftsprojekt för mer än 1 000 MW eleffekt. Dessutom finns det ett pumpkraftverksprojekt för cirka 50–75 MW i området. För att möjliggöra nätanslutning av projekten kommer det att byggas en ny elstation för 400/110 kV i området, och denna kommer att förbinda Skogsledningen för 400 kV, som ska färdigställas 2022, samt distributionsnätet för 110 KV och stamnätets kraftledningar i området. Elstationen kommer att ha två 400 MVA huvudtransformatorer, genom vilka produktionsöverskottet styrs till Skogsledningen och vidare till förbrukning.

Investeringen omfattar elstationsprojektet och ledningsanordningar runt elstationen för anslutning av kraftledningar till den nya stationen. Elstationen är planerad att tas i drift sommaren 2022.

Totalt planeras cirka 4 000 MW vindkraft i området mellan Kristinestad, Vasa och Seinäjoki. Nätanslutning av vindkraftsprojekten kräver att stamnätet utvecklas. Cirka 1 000 MW vindkraft kan anslutas till elnätet genom att en ny transformatorstation för 400/110 kV byggs i Kärppiö. Den nya transformatorstationen i Kärppiö är planerad att finnas nära den vindkraft som byggs och planeras i Östermark. Projektet kommer att slutföras under sommaren-hösten 2022.

Mer information:
Timo Kiiveri
direktör, egendomsförvaltning
tel. 040 543 3039