;
17.6.2020 10.16
Ajankohtaista, Projektit

Fingrid valmistautuu tuulivoiman liittämiseen Haapajärven ja Teuvan alueilla

Tulevaisuuden puhdas sähköjärjestelmä vaatii investointeja kantaverkkoon toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Osana tuulivoiman liittämisen edellyttämiä vahvistuksia Fingrid on tehnyt investointipäätökset Haapajärven kuntaan suunnitellun Pysäysperän sähköaseman rakentamisesta sekä Teuvan kuntaan suunnitellun Kärppiön sähköaseman rakentamisesta. Hankkeiden investointikustannukset ovat yhteensä noin 55 miljoonaa euroa.

Haapajärven kunnan alueella ja sen ympäryskunnissa on suunnitteilla yli 1000 MW:n sähkötehon edestä tuulivoimahankkeita. Lisäksi alueella on noin 50 – 75 MW pumppuvoimalaitoshanke. Hankkeiden verkkoliitynnän mahdollistamiseksi alueelle rakennetaan uusi 400/110 kV sähköasema, joka tulee yhdistämään vuonna 2022 kantaverkkoon valmistuvan 400 kV Metsälinjan, sekä alueen 110 kV jakeluverkon ja kantaverkon voimajohdot. Sähköasemalle tulee kaksi 400 MVA päämuuntajaa, joilla alueen tuotantoylijäämä ohjataan Metsälinjaan ja edelleen kulutukseen.

Investointi käsittää sähköasemahankkeen sekä johtojärjestelyt sähköaseman ympärillä voimajohtojen liittämiseksi uudelle asemalle. Sähköaseman suunniteltu käyttöönotto on kesällä 2022.

Kristiinankaupungin, Vaasan ja Seinäjoen välisellä alueella on suunnitteilla tuulivoimaa yhteensä noin 4000 MW. Tuulivoimahankkeiden verkkoon liittäminen edellyttää kantaverkon kehittämistä. Noin 1000 MW tuulivoimasta saadaan liitettyä verkkoon rakentamalla uusi Kärppiön 400/110 kV muuntoasema. Uusi Kärppiön muuntoasema on suunniteltu Teuvaan rakennetun ja suunnitellun tuulivoiman lähelle. Hanke valmistuu kesä-syksyllä 2022.

 

Lisätietoja:
Timo Kiiveri
johtaja, omaisuuden hallinta
puh. 040 543 3039