;
10.9.2020 10:03
Aktuellt, Börsmeddelanden

Fingrid bibehåller stamnätets nättjänstavgifter oförändrade

Stamnätets nättjänstavgifter förblir oförändrade under 2021. Genom en kostnadseffektiv verksamhet har Fingrid lyckats hålla sina priser låga, trots att förvandlingen av elsystemet har ökat investeringsbehovet i stamnätet avsevärt. Avgifterna har kunnat minskats med mer än tio procent sedan 2017. Oberoende av kostnadseffektiviteten ligger driftsäkerheten på en utmärkt nivå. Stamnätet och överföringsförbindelserna till grannländerna fungerar tillförlitligt.

Med internationella mått är Fingrid ett högkvalitativt och kostnadseffektivt stamnätsbolag. I globala jämförelser av de europeiska stamnätsföretagens prissättning och underhållseffektivitet har Fingrid varit mycket framgångsrik. Bolaget har fokuserat på sin grundläggande roll och effektiviserat sina investeringsprocesser, sin operativa verksamhet och sin finansiering. Fingrids kostnadseffektivitetsinsatser stöds av en tillförlitlig och stabil tillsynsmodell. Prisnivån för 2021 är i reala termer mer än 10 % lägre än motsvarande nivå 2017.

Ett klimatneutralt Finland 2035 behöver ett driftsäkert stamnät

Stamnätet fungerar som en plattform för ett rent elsystem. Förvandlingen av elsystemet kommer att kräva stora förändringar i elproduktionen, och i elnätens och elmarknadens strukturer. Fingrid driver dessa förändringar och utvecklar stamnätet i samarbete med sina kunder. Elsystemet blir renare och rikligt med utsläppsfri el ansluts till nätet.

Förändringarna förutsätter stora investeringar i stamnätet, som finansieras genom stamnätets nättjänstavgifter som debiteras kunderna, genom flaskhalsintäkter från marknaden och genom lån. Investeringarna görs med ett helhetsperspektiv, med hänsyn till kundernas och elmarknadens behov. De flaskhalsintäkter som uppkommer vid gränserna av prisområdena styrs helt till investeringar som upprätthåller och utvecklar gränsöverföringskapaciteten. Utöver investeringarna satsar bolaget på säkerställande av stamnätets och i synnerhet gränsöverföringsförbindelsernas tillförlitlighet, så att elmarknaden fungerar så effektivt och störningsfritt som möjligt.

- Fingrids målsättning är att även i fortsättningen hålla prisförändringarna måttliga genom ett korrekt schemalagt och dimensionerat investeringsprogram, en bra kontroll av penningflöden och risker samt satsningar på projekt som ytterligare främjar effektiviteten. I praktiken hålls priserna också i schack genom att intäktsnivån i tillsynsmodellen minskar år för år, säger ekonomi- och finansdirektör Jan Montell.

- Jag är verkligen glad över att vi kan hålla våra överföringsavgifter oförändrade i denna utmanande situation där elförbrukningen sjunker på grund av den varma vintern och coronarepidemin, och samtidigt investera i snabb takt för att möta framtidens växande behov, säger Jussi Jyrinsalo, som är ansvarig direktör för kundrelationer och nätplanering.

Mer information:

Jan Montell, ekonomi- och finansieringsdirektör, tel. 030 395 5213
Jussi Jyrinsalo, direktör, stamnätstjänster och planering, tel. 030 395 5118

e-postadresser i formatet förnamn.efternamn@fingrid.fi