;
10.9.2020 10.03
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingrid pitää kantaverkon palvelumaksut ennallaan

 

Kantaverkkopalvelumaksut pysyvät vuonna 2021 ennallaan. Fingrid on onnistunut kustannustehokkaalla toiminnallaan pitämään hinnoittelunsa edullisena, vaikka sähköjärjestelmän murros on lisännyt merkittävästi investointitarpeita kantaverkkoon. Maksuja on pystytty laskemaan vuodesta 2017 yli kymmenen prosenttia. Kustannustehokkuudesta huolimatta sähkön siirtovarmuus on erinomaisella tasolla. Kantaverkko ja siirtoyhteydet naapurimaihin toimivat luotettavasti.

Fingrid on kansainvälisesti mitattuna laadukas ja kustannustehokas kantaverkkoyhtiö. Fingrid on menestynyt erinomaisesti eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden hinnoitteluvertailussa ja kunnossapidon tehokkuutta mittaavassa maailmanlaajuisessa vertailussa. Yhtiö on keskittynyt sen perustehtävään ja tehostanut sen investointiprosesseja, operatiivista toimintaa ja rahoitusta. Luotettava ja vakaa sääntelymalli tukee Fingridin kustannustehokkuustoimia. Vuoden 2021 hintataso on reaalisesti yli 10 prosenttia alempi kuin vuoden 2017 vastaava taso.

Ilmastoneutraali Suomi 2035 tarvitsee toimintavarman kantaverkon

Kantaverkko toimii alustana puhtaalle sähköjärjestelmälle. Sähköjärjestelmän murros edellyttää suuria muutoksia sähköntuotannon, sähköverkkojen ja sähkömarkkinoiden rakenteisiin. Fingrid vie näitä muutoksia eteenpäin ja kehittää kantaverkkoa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Sähköjärjestelmä puhdistuu ja verkkoon liitetään runsaasti päästötöntä sähköä.

Muutokset edellyttävät kantaverkkoon mittavia investointeja, jotka rahoitetaan asiakkailta perittävin kantaverkkopalvelumaksuin, markkinoilta kerättävillä pullonkaulatuotoilla ja velalla. Investoinnit tehdään kokonaisvaltaisesti huomioimalla asiakkaiden ja sähkömarkkinoiden tarpeet. Rajoilla syntyvät pullonkaulatuotot ohjataan täysimääräisesti rajasiirtokykyä ylläpitäviin ja kehittäviin investointeihin. Yhtiö panostaa investointien lisäksi kantaverkon ja erityisesti rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden varmistamiseen, jotta sähkömarkkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja häiriöttä.

- Fingridin tavoitteena on pitää hintamuutokset jatkossakin maltillisina oikein ajoitetulla ja mitoitetulla investointiohjelmalla, hyvällä rahavirtojen ja riskien hallinnalla sekä panostamalla tehokkuutta edistäviin hankkeisiin. Käytännössä myös vuosi vuodelta laskeva sääntelymallin tuottotaso pitää hinnat kurissa, sanoo talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell.

- Olen todella tyytyväinen siitä, että pystymme pitämään siirtomaksumme ennallaan tässä haastavassa tilanteessa, jossa sähkön kulutus on lämpimän talven ja koronaepidemian vuoksi laskussa, mutta jossa samalla investoimme kovaa tahtia tulevaisuuden kasvaviin tarpeisiin, sanoo asiakkuuksista ja verkkosuunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Lisätiedot:

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 030 395 5213
Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, puh. 030 395 5118

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi