;
20.11.2020 15:25
Projekt, Aktuellt

Betydande investering i elöverföringsförbindelsen Metsälinja

Seriekondensatorstationerna för 400 kV i Hoikansalmi och Pihlajaranta kommer att installeras i anslutning till Fingrids kraftledning Metsälinja. Seriekondensatorer är ett kostnadseffektivt sätt att öka överföringseffekten i en för Finland viktig elöverföringsförbindelse. Investeringen bidrar till att Finland förblir ett enda elprisområde.

Kraftledningen Metsälinja, som färdigställs 2022, kommer att vara en betydelsefull elöverföringsförbindelse, eftersom elen från vindkraftverken i landets norra delar kommer att passera genom den till konsumenterna i söder. Genom seriekompensering är det möjligt att mer än fördubbla en kraftlednings överföringskapacitet. I fallet Metsälinja erbjuder seriekondensatorerna en ökning av överföringsförmågan med cirka 500 megawatt.

Utöver den högre användbarheten hos seriekondensatorer möjliggjorde uppdelning av seriekompenseringen i två delar också anslutning av två vindkraftanslutningsstationer till Metsälinja. Då vindkraftsproduktionen växer kraftigt i Finland deltar Fingrid för sin del i att säkerställa att ren energi kan överföras till konsumenterna och att regeringens mål om ett koldioxidneutralt Finland förverkligas.

De blivande lokaliseringsplatserna för seriekondensatorerna kommer att bli Hoikansalmi i Kivijärvi och Pihlajaranta i Tyrnävä. Seriekondensatorerna levereras av Siemens Energy Oy. Värdet på avtalet som undertecknades fredagen 20.11 är 14,5 miljoner euro. Dessutom genomförs separata markarbetsentreprenader för de båda stationerna. Seriekondensatorerna konstrueras alltid separat för nätförhållandena på lokaliseringsplatsen, vilket kräver mer projektspecifik projektering än vanligt. Projekteringsarbetet påbörjas när avtalet har tecknats och seriekondensatorerna kommer att finnas klara samtidigt som Metsälinja.

 

Mer information:
Pasi Yli-Salomäki, projektchef
tel. 030 395 5270