;
16.10.2020 13:46
Projekt

Elstationen i Leväsuo moderniseras

Fingrid moderniserar den föråldrade elstationen för 110 kV i Leväsuo i Uleåborg. Ett nytt ställverk kommer att förbättra elförsörjningens driftsäkerhet i området och är en nödvändig investering för att trygga tillgången till el i Uleåborgsregionen. Leväsuo elstation är byggd 1960. Stationen är en central del av Uleåborg stads elöverföringsnät.

Elstationen kommer att byggas intill det befintliga luftisolerade ställverket. Det nya ställverket är till sin konstruktion ett gasisolerat inomhusställverk och kräver mindre plats än det nuvarande ställverket. Det gamla ställverket kommer att rivas. Dessutom kommer kraftledningsstolparna i elstationens närhet att moderniseras för anordnande av kraftledningarna till den nya elstationen.

Elstationsentreprenaden ska färdigställas under åren 2021–2023. Slutdatum kommer att anges mer exakt när tidplanen för övriga projekt i Uleåborgsregionen, Kajanaland och Havslappland har bekräftats. 

Mer information:

Aki Laurila, konstruktionschef
tel. 030 395 5135