;
20.9.2019 15.12
Projektit

Leväsuon sähköasema uusitaan

Fingrid uusii Oulussa sijaitsevan ikääntyneen Leväsuon 110 kV -sähköaseman. Uusi kytkinlaitos parantaa alueen sähkönsyötön toimitusvarmuutta ja on välttämätön investointi Oulun alueen sähkön saannin turvaamiseksi. Leväsuon sähköasema on rakennettu vuonna 1960. Asema on keskeinen osa Oulun kaupungin sähkönsiirtoverkkoa.

Sähköasema rakennetaan nykyisen ilmaeristeisen kytkinlaitoksen viereen. Uusi kytkinlaitos on rakenteeltaan kaasueristeinen sisäkytkinlaitos ja vie vähemmän tilaa kuin nykyinen kytkinlaitos. Vanha kytkinlaitos puretaan. Lisäksi sähköaseman lähellä olevia voimajohtopylväitä uusitaan voimajohtojen järjestelemiseksi uudelle sähköasemalle.

Sähköasemaurakan on määrä valmistua vuosien 2021 – 2023 aikana. Tarkempi valmistumisajankohta tarkentuu muiden kantaverkon Oulun seudun, Kainuun ja Meri-Lapin hankkeiden aikataulutuksen varmistuttua. 

Lisätiedot:

Aki Laurila, suunnittelupäällikkö.
Puh. 030 395 5135