;

Kulutus ja tuotanto Suomessa

Lisätiedot Suomen sähkön kulutuksesta, tuotannosta, tuonnista ja viennistä täydennyksenä sähköjärjestelmän tila -kuvaan.

Tuotantotiedot ja tuonti/vienti perustuvat Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Suomen kokonaiskulutus on laskettu tuotannon ja tuonnin/viennin perusteella.

Etumerkkisääntö: tuonti -, vienti +

Reaaliaikamitatun tuotannon jaottelu tuotantomuotokohtaisesti pohjautuu Energiaviraston ylläpitämään voimalaitosrekisteriin. Jaottelu tuotantomuodoittain on tehty pääasiallisen tuotantomuodon mukaan, joten lukemat ovat suuntaa-antavia.

Tuotanto, josta Fingridillä ei ole mittauksia, on arvioitu ja sisältyy kohtaan muu tuotanto (arvio). Myös Fingridin nopeana häiriöreservinä toimivien varavoimalaitosten tuotanto sisältyy kohtaan muu tuotanto. Tuulivoima sisältää mitatun tuulivoiman lisäksi myös mittaamattoman tuulivoiman arvioituna. Mittaukset kattavat valtaosan Suomen tuulivoimatuotannosta ja niiden osuus kokonaisarvosta kasvaa koko ajan.

Yhteistuotantoon kuuluvat voimalaitokset, joissa tuotetaan sekä sähköä että kaukolämpöä tai prosessihöyryä. Lauhdevoima tarkoittaa sähkön erillistuotantolaitoksia, pois lukien ydinvoimalaitokset. Lauhdevoima sisältyy 13.9.2017 alkaen kohtaan muu tuotanto. 

Tehoreservillä tarkoitetaan tehoreservijärjestelyn piiriin kuuluvaa tuotanto- ja kulutuskapasiteettia. Tehoreservi-kohdassa näytetään tehoreservin aktivoinnit ja talvikauden (1.12 - 28.2) koekäytöt. Muuna aikana tehoreservivoimalaitokset sisältyvät kohtaan muu tuotanto. Tehoreservikuormat ovat käytettävissä vain talvikaudella.