;

Datahub - sähkönkäyttöpaikkojen tiedot yhdessä järjestelmässä

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoa noin 3,9 miljoonan sähkönkäyttöpaikasta. Datahubia käyttää noin 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä ja 80 sähkönmyyntiyhtiötä. Tieto on järjestelmässä kaikkien siihen oikeutettujen osapuolten saatavilla tietoturvallisesti, tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Omien sähkönkäyttöpaikkojesi asiakas- ja kulutustietoja pääset tarkastelemaan datahubin asiakasportaalista. 

Lue lisää datahubista
Lue lisää datahubista
Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia datahubista.
Kirjaudu datahubin asiakasportaaliin
Kirjaudu datahubin asiakasportaaliin
Datahubin asiakasportaalissa voit tarkastella omien sähkönkäyttöpaikkojesi tietoja.
Lue lisää asiakasportaalista
Lue lisää asiakasportaalista
Tutustu asiakasportaalin käyttöohjeisiin. Löydät täältä myös vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin asiakasportaalista.
Datahub-palvelut sähkön vähittäismarkkinoille
Datahub-palvelut sähkön vähittäismarkkinoille
Datahubin palvelut sähkön vähittäismarkkinoille kootusti palvelut.datahub.fi -portaalissa.

Eri sähköyhtiöiden välillä vaihdetaan tietosanomia vuosittain satoja miljoonia kertoja yli kolmesta miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Sähkömarkkinalain mukaisesti järjestelmään tallennetaan sähkön käyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten asiakas- ja kulutustietoa. Yhteinen järjestelmä, datahub, nopeuttaa tiedonvaihtoa merkittävästi, vähentää markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrää ja helpottaa useamman käyttöpaikan yhdistämistä samalle sähkönmyyntisopimukselle.  Tämä nopeuttaa ja parantaa myös loppukäyttäjän saamaa asiakaspalvelua. Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat datahubissa erityisen tärkeässä roolissa. 

Yhteinen järjestelmä edistää myös älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan. 

Omat järjestelmään tallennetut tiedot tarkastettavissa

Sähköyhtiöiden asiakaspalveluportaalien lisäksi datahubiin tallennetut tietoja voi katsoa asiakaspalveluportaalin kautta

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö.