;
7.2.2024 09.40
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid ja Nord Pool laajentavat markkinavalvonnan yhteistyötä toukokuussa käynnistyvälle aFRR-energiamarkkinalle

Fingrid ja Nord Pool ovat aloittaneet alkuvuodesta projektin toukokuussa käynnistyvän aFRR-energiamarkkinan markkinavalvonnasta. Projektin tavoitteena on, että aFRR-energiamarkkinan markkinavalvonta käynnistyy yhteistyössä Nord Poolin kanssa heti kaupankäynnin alkaessa uudella markkinapaikalla. Lopullinen vastuu markkinavalvonnasta ja sen toteutuksesta säilyy Fingridillä.

aFRR-energiamarkkina käynnistyy 29.5.2024 Fingridin liittyessä aFRR-reservin eurooppalaiselle markkinapaikalle PICASSOon. Alkuvuodesta käynnistetyn markkinavalvontaprojektin tavoitteena on, että Nord Pool aloittaa aFRR-energiamarkkinan valvonnan yhteistyössä Fingridin kanssa uuden markkinan käynnistyessä.

Nord Pool on toiminut Fingridin palveluntarjoajana mFRR-energiamarkkinan REMIT-asetuksen mukaisessa markkinavalvonnassa kesäkuusta 2023 lähtien. Nord Poolin markkinavalvontatiimi voi olla markkinatoimijoihin suoraan yhteydessä kysyäkseen lisätietoa esimerkiksi markkinalle jätetystä tarjouksesta. Mahdolliset yhteydenotot markkinavalvonnasta tulevat englanniksi osoitteesta market.surveillance(at)fingrid.fi.

Fingridin ja Nord Poolin välinen palvelusopimus mahdollistaa ulkoistetun markkinavalvonnan laajentamisen myös muille reservimarkkinoille. Laajennus aFRR-energiamarkkinalle on tärkeää muun muassa siksi, että aFRR-energiamarkkinan hinta vaikuttaa myös tasepoikkeaman hintaan. Lisäksi jatkuvasti käytävänä markkinana aFRR-energiamarkkina on alttiimpi väärinkäytöksille, kuin kerran vuorokaudessa käytävät kapasiteettimarkkinat.

Lisätietoja:

Antti Raininko, projektipäällikkö, Fingrid Oyj, antti.raininko(at)fingrid.fi, +358 40 829 0492

Tausta:

REMIT-asetus (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency)

aFRR-reservin eurooppalainen markkinapaikka PICASSO

Tiedote Fingridin ja Nord Poolin välisestä yhteistyöstä mFRR-energiamarkkinan valvonnassa