;
15.11.2023 12.16
Sähköjärjestelmä, Ajankohtaista

Olkiluoto 3:n kykyä toimia luotettavasti kantaverkossa testataan 29.11.

Olkiluoto 3:n lähivikakokeella varmistetaan sen kyky tuottaa sähköä myös mahdollisen lyhyen, ohimenevän vian jälkeen.

Olkiluoto 3 on pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurin yksittäinen voimalaitosyksikkö. Sähköjärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että voimalaitos toimii vakaasti ja luotettavasti erilaisissa tilanteissa, mukaan lukien verkossa tapahtuvat viat. Fingrid järjestää 29.11. lähivikakokeen Olkiluoto 3:n luotettavuuden varmistamiseksi.

 

Lähivikakokeen aikana ja sen jälkeen Olkiluoto 3:n on toimittava luotettavasti. Kokeen aikana voimalaitos tuottaa sähköä kantaverkkoon. Lähivikakoetta varten Fingrid muuttaa kantaverkon kytkentää siten, että kokeella on vähäinen vaikutus verkon toimintaan. Kantaverkon poikkeavan kytkentätilanteen vuoksi länsirannikolle kytketyn tuulivoimatuotannon määrää joudutaan rajoittamaan kokeen ajan.

 

Fingrid on asettanut voimalaitoksille teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, joiden mukaan voimalaitos tulee suunnitella ja mitoittaa. Vaatimukset on koottu dokumenttiin ”Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV)”, jota Fingrid ylläpitää ja kehittää huomioiden lainsäädännön, sähköjärjestelmän tarpeet ja yleisesti käytössä olevan teknologian.

 

Lisätietoja:

Minna Laasonen, Fingrid Oyj, puh. 0303 955 132
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Voimalaitosten tekniset vaatimukset >

Olkiluoto 3 kantaverkkoon >