;
1.11.2022 12.00
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingrid hakee ratkaisuja kantaverkon siirtokyvyn haasteisiin länsirannikolla

Nopeasti lisääntyvä uusiutuvan energian tuotanto aiheuttaa kantaverkkoon suuria investointitarpeita. Suomessa tämä korostuu länsirannikolla, jossa siirtokapasiteetista on pulaa. Fingrid on tunnistanut alueen ongelmiin useampia ratkaisuja, jotka helpottavat tilannetta lyhyellä tähtäimellä ennen uusien voimajohtoyhteyksien valmistumista.  

Tuulivoimatuotanto on Suomessa keskittynyt erityisesti länsirannikolle ja kasvaa kaikkia ennusteita nopeammin. Alueella kantaverkkoon on sovittu liitettäväksi vuoden 2024 loppuun mennessä jo noin 5 000 megawattia tuulivoimatuotantoa. Fingrid on vahvistanut alueen kantaverkkoa rakentamalla mm. viisi vuotta sitten valmistuneen Rannikkolinja-yhteyden ja sen varrelle useita sähköasemia, mutta se ei vielä riitä vaan uusia vahvistuksia sekä kokonaan uusia ratkaisuja tarvitaan edelleen lisää.

Verkonvahvistuksia tarvitaan länsirannikolle kolmesta syystä: 

  • jotta kantaverkon siirtokyky riittää alueen tuulivoimalle erityisesti huolto- ja vikatilanteissa
  • jotta alueen tuulivoimalaitokset pysyvät stabiileina verkon eri käyttötilanteissa ja
  • jotta kantaverkkoon voidaan jatkossakin liittää uutta sähköntuotantoa.

Keskeinen ratkaisu on lisätä alueen voimajohtoyhteyksiä. Fingridillä onkin valmisteluissa ja ympäristövaikutusten arvioinneissa uusi 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Kristiinankaupungista Tampereelle ja kaksi vastaavaa yhteyttä Kalajoelta Keski-Suomeen. Uudet yhteydet valmistuvat vuosina 2027 ja 2028.

Kantaverkon siirtokapasiteetin kasvattamisen ohella länsirannikolla tarvitaan myös nopeammin toteutettavissa olevia ratkaisuja, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

  • Tuulivoimaloiden jännitteensäätäjät viritetään toimimaan tuulivoimavaltaisessa verkossa
  • Alueella otetaan käyttöön DLR-tekniikkaa (Dynamic Line Rating), jonka avulla saadaan tarkempaa tietoa siirtoverkon todellisista kuormitettavuuksista eri sääoloissa
  • Selvitetään nopean alas- ja ylössäätöohjauksen mahdollisuuksia
  • Hankitaan alueelle verkkoa tasapainottamaan synkronikompensaattori eli iso tahtikone ilman energianlähdettä.

Ratkaisuja uusiutuvan sähköntuotannon teknisen toimivuuden varmistamiseksi tutkitaan niin paikallisella, pohjoismaisella kuin koko Euroopan tasolla. Fingrid etsii ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja tiedottaa työn etenemisestä.

”Energiamurros etenee todella nopeasti. Pohjanmaalle on syntymässä Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten yhteenlaskettua tehoa vastaava tuulivoimakeskittymä. Kolmen vuoden kuluttua koko Suomen tuulivoimatuotannon ennustetaan olevan lähes 10 000 megawattia ja 2030-luvun alussa jopa yli 20 000 megawattia. Tämä on uusi normaali ja valtavia tehokeskittymiä ja jatkossa myös suuria kulutuskohteita syntyy Suomeen nopeassa tahdissa. Meidän tulee jatkossakin olla erittäin ketteriä, ja olisi hienoa, jos esimerkiksi voimajohtojen lupaprosesseja pystyttäisiin nopeuttamaan”, johtaja Jussi Jyrinsalo sanoo.

Fingrid korotti viime keväänä kymmenen vuoden investointiohjelmaansa kahdesta miljardista eurosta kolmeen miljardiin euroon. 

Lisätietoa:

Johtaja Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Aiempi tiedote aiheesta:

Tuulivoimabuumi haastaa kantaverkon siirtokykyä länsirannikolla >

Lisätietoa aiheesta myös:

Aurinko- ja tuulivoiman suuri osuus vaatii toimia verkon stabiiliuden varmistamiseksi >

Siirtokeskeytysten uudet haasteet >

Mittaamalla lisää siirtokykyä – Dynamic Line Rating >