;
7.6.2021 09.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähkön alkuperätakuun myönnöt keskeytyvät väliaikaisesti 1.7. alkaen – lainsäädäntö uudistumassa

Sähkön alkuperätakuun myönnöt keskeytyvät heinäkuussa väliaikaisesti, sillä lainsäädännön uudistusprosessi on viivästymässä. Kesäkuun tuotannolle Finextra myöntää alkuperätakuut normaalisti heinäkuussa nykyisten palveluehtojen mukaisesti. Keskeytyksen ajalta alkuperätakuut myönnetään takautuvasti.

Sähkön alkuperätakuun myöntöihin tulee katkos 1.7. alkaen. Sähkön alkuperätakuut myöntää Suomessa Fingridin tytäryhtiö Finextra, ja katkos syntyy alkuperätakuun lainsäädännön uudistusprosessin viivästyksen vuoksi.

EU:n jäsenmaita koskeva lakiehdotus on tällä hetkellä Suomessa eduskunnan käsiteltävänä eikä lain voimaantulon päivämäärästä ole vielä tietoa. Lakiin liittyvä asetus tulee lausuttavaksi kesäkuun aikana ja tulee todennäköisesti voimaan kesän jälkeen. Lainsäädännön viivästyessä myös Finextran palveluehtoja koskeva hallinnollinen prosessi viivästyy. Fingrid voi toimittaa uuden lainsäädännön mukaiset sähkön alkuperätakuun palveluehdot Energiaviraston hyväksyttäväksi vasta lain ja asetuksen voimaantulojen jälkeen. Pyrimme osaltamme minimoimaan viivettä.

Kesäkuun tuotannolle myönnämme alkuperätakuut normaalisti heinäkuussa nykyisten palveluehtojen mukaisesti.

EU-direktiivin piiriin myös mm. uusiutuva lämpö, uusiutuvat kaasut ja ydinvoima

EU:n uudistetun alkuperätakuulainsäädännön myötä alkuperätakuun myöntöjen ja varmennusvelvollisuuden piiriin on tulossa uusiutuvan sähkön lisäksi myös uusiutuva lämpö ja jäähdytys, hukkalämpö, uusiutuvat kaasut sekä ydinvoima. Uudet vaatimukset tulee panna täytäntöön EU:n jäsenmaissa 30.6.2021 mennessä.

Lakiehdotuksessa rekisterin ylläpitäjille annetaan siirtymäaikaa 1.11.2021 saakka ottaa käyttöön uuden lainsäädännön velvoitteet. Siirtymäajalla eli 30.6. jälkeen tuotetut alkuperätakuut tulee kuitenkin myöntää takautuvasti. 

Tiedotamme lainsäädännön ja palveluehtojen hyväksymisprosessin etenemisestä. Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoa:

Kirsi Salmivaara, Fingrid, kirsi.salmivaara@fingrid.fi

Lisätietoa myös verkkosivuiltamme > 

Sanaselitys:

Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla. Jos sähkönmyyjä myy tai markkinoi uusiutuvaa energiaa tai jos yritys muutoin tiedottaa käyttämänsä sähkön alkuperästä, tulee yrityksen ensin varmentaa sähkön alkuperä ja uusiutuvien energialähteiden osuus. Varmentaminen tapahtuu Fingridin ylläpitämässä alkuperätakuun rekisterissä. Rekisterissä myönnetään, käytetään, siirretään joko maan sisäisesti tai Euroopan maiden välillä sekä mitätöidään sähkön alkuperätakuita. Rekisteriin hyväksytään voimalaitokset, jotka täyttävät lain asettamat velvoitteet. Uuden lain myötä alkuperätakuun palvelu laajenee.