;
3.2.2021 14.01
Kuulemiset ja konsultaatiot

Reservimarkkinoiden markkinamallin kysely sidosryhmille

Fingrid toteuttaa kyselyn sidosryhmille reservimarkkinoiden markkinamallin kehitystarpeista. Palautetta voi antaa 7.3.2021 saakka.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ylläpitävät reservimarkkinoita hankkiakseen reservejä, jotta voivat huolehtia sähköjärjestelmän toimitusvarmuudesta sekä taajuuden korkeasta laadusta. Reservimarkkinoiden markkinamalli on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla, jotta reservimarkkinat soveltuvat hallitsemaan sähköjärjestelmän tilan muutoksia.

Toteutamme nyt sidosryhmäkyselyn saadaksemme kokonaisvaltaista näkemystä markkinamallin kehitystarpeista. Tämän kyselyn tarkoituksena on antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuus tarjota varhainen panoksensa tulevaisuuden FCR-N-, FCR-D- ja FFR-markkinamallien suunnitteluun. Kyselyn sisältöä ja sidosryhmien vastauksia ei pidetä sitovina. Kyselyn tuloksia suunnitellaan julkaistavan vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen aikana.

Huomioithan, että reservien tekniset vaatimukset eivät ole osa tätä sidosryhmäkyselyä. Pyydämme ohjaamaan taajuusohjattujen reservien teknisiin vaatimuksiin liittyvät kommentit sitä koskevan pohjoismaisen konsultaation mukaisesti, josta lisätietoja täällä.

Palautetta markkinamallista voi toimittaa ensisijaisesti käyttämällä liitteenä olevaa täytettävää Pdf-pohjaa tai vapaamuotoisesti. Vastauskieli on ensisijaisesti englanti, mutta myös suomi ja ruotsi ovat mahdollisia. Englannin- tai tarvittaessa suomenkielisen Word-pohjan saa pyytämällä.

Pyydämme toimittamaan vastaukset sähköpostitse osoitteeseen FCR[at]fingrid.fi otsikolla ”Kommentit pohjoismaisten reservimarkkinoiden markkinamallin kehityksestä 2021” 7.3.2021 mennessä.

Arvostamme kaikkea saamaamme palautetta ja kehitysideoita.

Lisätietoja:

Taneli Leiskamo, Fingrid, taneli.leiskamo[at]fingrid.fi.

Markku Piironen, Fingrid, markku.piironen[at]fingrid.fi.

Sanaselitys: Reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia, kulutuskohteita ja energiavarastoja, jotka joko nostavat tai laskevat sähkötehoaan tarpeen mukaan. Taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N), taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) ja nopean taajuusreservin (FFR) markkinat ovat käytössä Pohjoismaissa.

Liite: