;
28.1.2021 09.04
Kuulemiset ja konsultaatiot

Luonnos uusista taajuusohjattujen reservien teknisistä vaatimuksista sidosryhmien kommentoitavaksi

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat viime vuosien ajan kehittäneet uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja taajuusohjatulle häiriöreserville (FCR-D). Uusista vaatimuksista on julkaistu päivitetty luonnos sidosryhmien kommentoitavaksi. Palautetta voi antaa 12.2. saakka. 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt alkoivat kehittää uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatuille reserveille tavoitteena luoda pohjoismaisesti harmonisoidut tekniset vaatimukset, jotka vastaavat sähköjärjestelmän muutoksen asettamiin tarpeisiin. Uusia vaatimuksia alettiin kehittää yhteistyössä reservitoimittajista, säätäjävalmistajista ja yliopistojen edustajista koostuvan referenssiryhmän kanssa.

Ensimmäinen luonnos uusiksi vaatimuksiksi julkaistiin vuonna 2017. Sidosryhmät kommentoivat ensimmäisessä luonnoksessa esitettyjä vaatimuksia liian tiukoiksi ja testausprosessia liian aikaa vieväksi. Kantaverkkoyhtiöt ovat sittemmin jatkokehittäneet vaatimuksia sidosryhmien kommenttien perusteella tavoitteena keventää vaatimuksia ja yksinkertaistaa sekä nopeuttaa testausprosessia. Jatkokehityksessä on huomioitu myös vaatimusten soveltaminen uudentyyppisiiin reservikohteisiin ja tehty siihen liittyviä täydennyksiä. Päivitetty testausprosessi on aiempaan verrattuna noin puolet nopeampi suorittaa.

Pyydämme toimittamaan liitteenä olevaa vaatimusluonnosta koskevat kommentit sähköpostitse osoitteeseen reservit[at]fingrid.fi otsikolla ”Kommentit luonnokseen uusiksi taajuusohjattujen reservien teknisiksi vaatimuksiksi” 12.2. mennessä.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt suunnittelevat uusien vaatimusten käyttöönoton pilottivaiheen aloittamista vuoden 2021 aikana. Pilottivaiheessa uusia vaatimuksia tullaan testaamaan todellisilla reservikohteilla. Pilottivaiheesta tullaan myöhemmin tiedottamaan erikseen.

Keskeisimmät muutokset 

Uudessa vaatimusluonnoksessa siniaaltotestien määrää on vähennetty poistamalla testit yli 70 sekunnin jaksonajoilla. Siniaaltotestit voi tehdä vain yhdellä tehotasolla, mikäli ennakkoon tiedetään, millä tehotasolla stabiiliusvaatimuksen täyttäminen on reservikohteelle haastavinta. Siniaaltotestien karsimisen myötä FCR-N:n suorituskyvyn todentamisessa hyödynnetään jo aiemminkin testausvaatimuksiin sisältynyttä askelvastetestiä. FCR-D:n vaatimuksia on hieman kevennetty aiemmasta luonnoksesta ja tietyin ehdoin on sallittua käyttää lyhytaikaisesti säätöparametreja, jotka eivät täytä stabiiliusvaatimusta.

Uuteen luonnokseen on sisällytetty deaktivointivaatimukset ja rajallisia energiavarastoja, keskusohjattuja reservikohteita ja aggregoituja reservikohteita koskevia vaatimuksia. Paloittain lineaaristen reservikohteiden säätökäyrää on täsmennetty ja niille on lisätty lineaarisuustesti.

Lisätietoja:


Uusien vaatimusten käyttöönotto: Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. +358 30 395 5188, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi