;
18.6.2021 14.26
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Ennätysmatala inertia pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä

Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä mitattiin mittaushistorian matalin inertia sunnuntaina 13.6 kello 14.00-15.00.

Inertiaa tarvitaan sähköjärjestelmässä, jotta voimalaitosten ja siirtoyhteyksien äkillisistä vioissa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino säilyy. Inertian ollessa pieni suuren sähköntuotantoyksikön tai tasavirtayhteyden vikaantuminen aiheuttaa normaalia suuremman hetkellisen taajuusmuutoksen. Taajuusmuutos ei saa kasvaa liian suureksi, jotta sähköjärjestelmän käyttövarmuus ei vaarannu.

Inertia on tyypillisesti pienimmillään silloin, kun sähköjärjestelmään on kytkeytyneenä vähän perinteisiä voimalaitoksia, tuuli- ja aurinkovoimaa on paljon ja sähköntuonti tasasähköyhteyksillä on suurta. Pienen inertian tilanteita esiintyykin tyypillisesti kesäkaudella.

Sunnuntaina 13.6. Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä syntyi tilanne, jossa monta ydinvoimayksikköä oli samanaikaisesti vuosihuollossa, sähköntuonti tasasähköyhteyksillä oli suurta ja tuulivoimaa tuotettiin paljon. Nämä tekijät vaikuttivat pienen inertian syntyyn. Tunnilla 14-15 mitattu inertia oli 110 GWs inertian tyypillisesti vaihdellessa välillä 120 GWs ja 280 GWs.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat varautuneet pienen inertian tilanteisiin hankkimalla nopeaa taajuusreserviä, minkä johdosta tilanteesta ei ollut vaaraa sähköjärjestelmän käyttövarmuudelle.

Tulevaisuudessa odotetaan esiintyvän entistä pienemmän inertian tilanteita ja aiempaa useammin. Syynä tähän on erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman osuuden kasvu sähkön tuotannossa.

Lue lisää inertiasta ja nopeasta taajuusreservistä Fingridin internet-sivuilta

 

Lisätietoja:
Johtaja Reima Päivinen, Fingrid, puh. 030 395 5160
Erikoisasiantuntija Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. 030 395 5188