;
16.3.2021 16.10
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Energiavirasto vahvistanut varttitaseen käyttöönottopäiväksi 22.5.2023

Fingrid on hakenut poikkeusta 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönotolle 22.5.2023 asti. Energiavirasto on vahvistanut varttitaseen käyttöönottopäivämäärän 16.3.2021 tekemällään päätöksellä.

Siirtyminen tunnista 15 minuutin taseselvitysjaksoon toteutetaan maanantaina 22.5.2023 klo. 01.00 (Suomen aikaa) taseselvitysjakson alussa.

Fingrid tavoittelee varttitaseen käyttöönotossa toimivaa ja markkinoiden kannalta järkevää toteutusta. Tästä syystä Fingrid on esittänyt Energiavirastolle, että 15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtymisen lisäksi Suomessa siirrytään samanaikaisesti 15 minuutin kaupankäyntijaksoon päivänsisäisillä markkinoilla ja säätösähkömarkkinoilla. Myös energiamittauksen osalta siirrytään suurelta osin vartin tarkkuuteen. Energiavirasto pitää Fingridin esittämää toteutussuunnitelmaa perusteltuna ja järkevänä tapana siirtyä varttitaseeseen. Fingrid tulee raportoimaan Energiavirastolle kansallisen toteutushankkeen etenemisestä puolen vuoden välein.

Pohjoismaissa on tavoitteena siirtyä yhtäaikaisesti 15 minuutin taseselvitys- ja kaupankäyntijaksoon. Yhtäaikainen siirtyminen on markkinoiden toimivuuden, sähkömarkkinaosapuolien ja kansantaloudellisen tehokkuuden kannalta paras ratkaisu. Kaikki Pohjoismaat ovat sitoutuneet yhtäaikaiseen siirtymiseen. Käyttöönoton koordinointi toteutetaan yhteispohjoismaisen tasehallintahankkeen (NBM-hanke) puitteissa.

Fingrid varmistaa varttitaseen kansallisen käyttöönoton

Energiavirasto edellyttää Fingridin varmistavan 15 minuutin taseselvitysjakson kansallisen käyttöönoton päätöksen mukaisessa aikataulussa. Päätöksen mukaan Fingridin on varauduttava myös siihen, että yhteispohjoismainen toteutus ei etene suunnitellusti. Energiavirasto pitää tärkeänä, että Fingrid aloittaa varautumisen vaihtoehtoiseen käyttöönottoon yhdessä sidosryhmien kanssa mahdollisen eriaikaisen etenemisen varalta.

Fingrid on esittänyt Energiavirastolle vaihtoehtoisen suunnitelman tilanteeseen, jossa yhteispohjoismainen toteutus joltakin osin viivästyisi. Tällaisessa tilanteessa Fingridin tavoitteena on ottaa kansallisesti käyttöön 15 minuutin taseselvitysjakso ja 15 minuutin päivänsisäiset markkinat Suomen tarjousalueella niiltä osin kuin se on mahdollista ja kokonaisuuden kannalta hyödyllistä. Suunnitelmasta ja sen yksityiskohdista tullaan käymään kattava keskustelu markkinaosapuolten ja Energiaviraston kanssa. Tarvittaessa järjestetään myös julkinen kuuleminen.

Energiaviraston päätös kotisivuillamme

Aiempi tiedotteemme aiheesta: Fingrid on jättänyt poikkeuspyynnön varttitaseen käyttöönotosta >

Varttitaseen käyttöönotosta järjestetään kevään aikana webinaarisarja.  Tulevat webinaarit:

  • 12.4.2021 Varttitase: Energiamittaukset 15 min.
  • 26.4.2021 Varttitaseen tuomat muutokset markkinatoimijoille

 

Lisätietoa webinaareista: www.fingrid.fi/tapahtumat

Lisätietoa:

Meri Viikari, Fingrid, meri.viikari[at]fingrid.fi

Janne Heikka, Fingrid, janne.heikka[at]fingrid.fi

www.fingrid.fi/varttitase