;
6.10.2020 14.38
Ajankohtaista

Uudelle Ruotsin sähkönsiirtoyhteydelle ei myönnetty EU-tukea, hankkeen valmistelu jatkuu

Fingrid on hakenut yhdessä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa Connecting Europe Facility (CEF) -tukea Suomen ja Ruotsin väliselle kolmannelle yhdysjohdolle. EU-jäsenvaltiot päättivät tuen saajista 1.10.2020. Hankkeelle ei myönnetty tukea tällä hakukierroksella.

Hankkeen valmistelu yhdessä Svenska kraftnätin kanssa jatkuu normaalisti. Fingrid ja Svenska kraftnät arvioivat mahdollisuutta hakea CEF-tukea uudelleen seuraavilla hakukierroksilla, mahdollisesti jo vuoden 2021 aikana.

EU-komissio on myöntänyt aiemmin vuonna 2017 yhteydelle PCI-statuksen (Projects of Common Interest), joka tarkoittaa sitä, että yhteyden rakentaminen nähdään Euroopan unionin yhteisen edun mukaiseksi. Tammikuussa 2019 EU myönsi varoja yhteyden tekniseen suunnitteluun ja huhtikuussa 2020 Suomen ja ruotsin energiaviranomaiset sopivat rakennettavan yhteyden kustannusjaosta.

EU-komission tiedote CEF-tukien myöntämisestä on luettavissa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1803

Lisätietoja:
Mikko Heikkilä, päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu
etunimi.sukunimi@fingrid.fi tai puh. 030 3955 113

 

Fingrid valmistelee yhteistyössä Svenska kraftnätin kanssa uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen. Kolmannen 400 kilovoltin rajasiirtoyhteyden taustalla on sähkömarkkinoiden tarve lisätä sähkönsiirtoa Ruotsin ja Suomen välillä. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on ollut ajoittain riittämätöntä, jolloin sähkömarkkinat eivät toimi tehokkaasti ja sähkön hinta on eriytynyt maiden välillä. Tuontitilanteessa tästä on ollut seurauksena hintojen nousu Suomessa. Uusi, vuonna 2025 valmistuva sähkönsiirtoyhteys mahdollistaa myös osaltaan uusiutuvan sähköntuotannon lisärakentamisen.

Lue lisää:
Uusi sähkönsiirtoyhteys Ruotsiin etenee – energiaviranomaiset antoivat päätöksen hankkeen kustannustenjaosta 

Tukea Fingridin hankkeelle – kolmas Suomen ja Ruotsin välinen vaihtosähköyhteys sai EU:lta 4,3 miljoonaa euroa tekniseen selvitykseen