;
23.1.2019 16.29
Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Tukea Fingridin hankkeelle – kolmas Suomen ja Ruotsin välinen vaihtosähköyhteys sai EU:lta 4,3 miljoonaa euroa tekniseen selvitykseen

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnätin yhteishanke maiden väliseksi kolmanneksi sähkörajajohdoksi on saanut EU:lta 4,325 miljoonaa euroa tukea tekniseen selvitysvaiheeseen. EU:n väylä- ja liikennehankkeiden CEF:n (Connecting Europe Facility) komitea päätti asiasta 23.1.2019 Euroopan komission esityksestä.

EU:n Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen kautta EU-alueen sähkö- ja kaasuverkko- sekä älyverkkohankkeille myönnetään yhteensä 5,35 miljardia euroa tukea vuosina 2014-2020. Tällä hakukierroksella yhteensä 14 energiainfrastruktuurihanketta sai EU-rahoitusta yhteensä 800 miljoonaa euroa.

Suomen ja Ruotsin välinen kolmas vaihtosähköyhteys (400kV) on tarkoitus rakentaa Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin Messaureen. Hankkeen on tarkoitus olla valmis 2025. Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkkinoiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suomen välille. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä seuraa Suomen sähkön hinnan nousu. Lisäksi riittämättömät yhteydet vaarantavat poikkeustilanteissa sähkön riittävyyden Suomessa.

Fingrid ja Svenska Kraftnät allekirjoittivat sopimuksen uuden yhteyden toteuttamisperiaatteista 23.8.2017. Projekti nimettiin EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat oleellisia EU:n energian sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n energiapolitiikan päätavoitteena on edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia.

Aikaisemmin Suomi on saanut Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineestä tukea 187,5 miljoonaa euroa Balticconnector-kaasuputkihankkeen rakentamiseen yhdessä Viron kanssa 2016.

Lisätiedot verkossa:
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/rajayhteydet/kolmas-400-kv-ac-yhdysjohto-ruotsiin/

 

Lisätiedot:

rakentamispäällikkö Keijo Välimaa, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5281
neuvotteleva virkamies Maria Kekki, TEM, puh. 050 454 6820