;
18.12.2017 09.55
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingridiltä säätösähkön reaaliaikainen hintatieto myös alassäätötilanteissa

Fingrid laajentaa säätösähkön reaaliaikaisen hintatiedon julkaisemista ylössäädöstä myös alassäätötilanteisiin. Alassäädön tarve syntyy, kun sähköntuotanto on kulutusta suurempaa.


Fingrid aloitti vuoden 2016 lopulla testijakson säätösähkön reaaliaikaisen hintatiedon julkaisemisesta. Tähän mennessä hintatietoa on julkaistu vain tilanteissa, joissa ylössäädöstä on ollut niukkuutta, mutta nyt testijaksoa on laajennettu koskemaan myös alassäädön niukkuustilanteita.

Alassäädön tarve syntyy, kun sähköjärjestelmässä tuotanto on kulutusta suurempaa. Järjestelmän tasapainottamiseksi tarvitaan joko tuotannon vähennystä tai kulutuksen lisäystä eli alassäätöä. Viimeksi tilatun alassäädön hintatieto julkaistaan sähköjärjestelmän tilakuvan yhteydessä vain, kun Suomi on omana hinta-alueenaan ja alassäätötarjouksia on jäljellä 100 megawattia. Hintatiedot ovat saatavilla myös Fingridin Avoimen datan palvelusta.

Viimeksi tilatun ylössäädön hintatiedon julkaisu jatkuu ennallaan. Hinta julkaistaan, jos Suomi on omana säätöalueenaan ja tasehallintaan tarvittavia vapaaehtoisia ylössäätötarjouksia on jäljellä alle 150 megawattia. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa säätösähkön hintatiedot julkaistaan reaaliajassa niukkuustilanteissa.

Lisätietoa:

Vesa Vänskä, erikoisasiantuntija, puh 030 395 5185

Mikko Heikkilä, erikoisasiantuntija, puh 030 395 5113

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Sähköjärjestelmän tila

Fingrid Avoin data

Aiheeseen liittyvät aiemmat julkaisut:

21.11.2016 Testijakso säätösähkön reaaliaikaisesta hintatiedosta alkaa

10.4.2017 Fingrid jatkaa testijaksoa 

18.10.2017 Fingrid lisää säätösähkön markkinatietoa


Sanastoa: 

Säätösähkö ja säätöalue: Säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä, eli säätösähköä tarpeen mukaan. Tilanteessa, jossa rajasiirtoyhteydet Suomen ja Pohjoismaiden välillä ovat täydessä käytössä, muista Pohjoismaista ei voi tuoda enempää säätösähköä. Tällöin voidaan hyödyntää vain suomalaisia säätösähkötarjouksia. Tämä tarkoittaa, että Suomi on omana säätöalueenaan.

Ylössäätö:Tuotannon lisäys tai kulutuksen vähennys.

Alassäätö: Tuotannon vähennys tai kulutuksen lisäys.